Joka neljännellä työntekijällä työuupumuksen oireita

Työuupuneen on vaikea keskittyyä ja muisti takkuilee. Uupuneen tiedonkäsittelyä on kuitenkin tutkittu vasta vähän.

terveys
A test subject is fitted with sensors at the Institute of Occupational Health's brain lab.
A test subject is fitted with sensors at the Institute of Occupational Health's brain lab.Yle

Työterveyslaitoksen Aivotyölaboratoriossa tutkitaan parhaillaan, miten työuupumus vaikuttaa aivoihin. Työuupuneilta ja vertailuryhmältä mitataan aivosähkökäyrää, hengitystä ja sydämen toimintaa.

- Pyrimme tekemään sellaisen stressaavan työpäivän koehenkilölle eli hän tekee työn kaltaisia tehtäviä, Työterveyslaitoksen aivotutkija Minna Huotilainen kuvailee.

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan tähän mennessä on tutkittu vasta vähän työuupuneiden aivojen tiedonkäsittelyä.

- He kokevat, etteivät muista kunnolla, eivät pysty keskittymään. Heidän työntekonsa kärsii ongelmista, jotka ovat hirveän vaikeasti mitattavia, Huotilainen sanoo.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen avulla etsitään keinoja, joilla työuupumuksen tunnistamista ja hoitoa voitaisiin kehittää. Työuupumus häiritsee muistia, keskittymistä ja oppimista. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan laboratoriossa mitataan esimerkiksi koehenkilöiden reaktionopeutta.

- Tässä tehtävässä on sellainen ongelmakohta, että täytyy jatkuvasti vaihtaa tehtävää, jota ollaan tekemässä. Koehenkilö ei saa keskittyä yhteen tehtävään, vaan jatkuvasti tulee toinen tehtävä siihen päälle, Minna Huotilainen kuvailee.

Uupunut epäilee omaa ammattitaitoaan

Työuupumuksen oireita on Suomessa joka neljännellä työntekijällä. Vakavasta työuupumuksesta kärsii pari prosenttia työntekijöistä.

Aivotoimintaa laajempia työuupumuksen oireita ovat uupumusasteinen väsymys ja uniongelmat. Siitä kertovat myös työn merkityksen kyseenalaistaminen ja oman ammattitaidon epäileminen.

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksessa uupumus ja työssä jaksamisen ongelmat tulevat työterveyshoitaja Ritva Muukkosen mukaan vastaan jatkuvasti.

- Tämä on usein tunnollisten työntekijöiden oire. He ovat ehkä jo sinnitelleet hirveän kauan töissä äärirajoilla ja tulevat hakemaan apua, kun on fyysisiä oireita, Ritva Muukkonen kertoo.

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen tuoreessa työterveyskyselyssä noin kolmannes työntekijöistä koki, että voimavarat työssä ovat heikentyneet. Vaikka työ innostaa, siitä ei palauduta hyvin tai stressiä on paljon. Nämä työntekijät ovat työuupumuksenkin osalta riskiryhmää.

Työterveyspsykologi Marjukka Hämäläinen Helsingin kaupungin työterveyskeskuksesta painottaa, että hoidossa yhdistetään työntekijän tilanne ja työpaikan olosuhteet.

- Työuupumus kehittyy työn ja yksilön vuorovaikutuksessa. Toipumisprosessin kannalta on oleellista, että lähdetään miettimään muutoksia sekä itse työhön että ihmisen ajattelu- ja toimintatapoihin, Marjukka Hämäläinen sanoo.

Työterveyslaitoksen aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan työuupumusta esiintyy kaikilla aloilla.

- On olemassa aloja, joilla työuupumusta esiintyy enemmmän. Hoitoala on yksi esimerkki tästä. Mutta kyllä kaikilla aloilla esiintyy työuupumusta ja kaikenlaisten ihmisten, niin iäkkäämpien kuin nuorten keskuudessa. Se on tietysti hyvin hälyttävää, Huotilainen pohtii.