Asenteet maahanmuuttoa kohtaan lientyneet

EVA:n mukaan asenteet ovat joiltain osin jo palautuneet sille tasolle, jolla ne olivat, kun tiukentuminen viime vuosikymmenen loppupuolella alkoi.

Kotimaa
infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lieventyneet, ilmenee Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tekemästä kyselystä. Suhtautuminen maahanmuuttoon on kuitenkin edelleen pikemminkin torjuvaa kuin vastaanottavaista.

Vain joka kolmas suomalainen on sitä mieltä, että maahanmuuttoa pitäisi helpottaa väestön ikääntymisen takia. Yli 40 prosenttia ihmisistä torjuu ehdotuksen. Vuosi sitten torjuvien osuus oli kuitenkin yli kymmenen prosenttiyksikköä suurempi.

Lähes puolet suomalaisista pitää maahanmuuttoa kulttuuria rikastuttavana ilmiönä. Toisaalta joka toinen pitää varauksellista asennoitumista ulkomaalaisia kohtaan "viisaana varovaisuutena" eikä rasismina.

EVA:n mukaan asenteet ovat joiltain osin jo palautuneet sille tasolle, jolla ne olivat viime vuosikymmenen loppupuolella, kun tiukentuminen finanssi- ja talouskriisien myötä alkoi.

Puolueiden äänestäjien välillä on suuria eroja suhtautumisessa maahanmuuttoon. Torjuvimmin maahanmuuton helpottamiseen suhtautuvat perussuomalaisten äänestäjät, suopeimmin RKP:n ja vihreiden äänestäjät.

EVA kyseli suomalaisten asenteita maahanmuutosta tämän vuoden arvo- ja asennetutkimuksensa yhteydessä. Kyselyyn vastasi 1 271 henkilöä tämän vuoden tammikuussa.