Mammografiaseulontojen laajentaminen lisäsi löydöksiä

Seulontatutkimusten laajentamisella on saatu lisää rintasyöpälöydöksiä. Lakisääteinen seulontamammografia laajeni vuoden 2007 jälkeen koskemaan kaikkia 50 - 69 -vuotiaita naisia.

rintasyöpä
Röntgenhoitaja Kaisa Arvola
Yle / Hillevi Antikainen

Seulontamammografiassa kävijöiden määrä kasvaa joka vuosi. Viimeiset viisi vuotta määriä on nostanut seulontatutkimukseen kutsuttavien ikähaarukan suureneminen.

Vuodesta 2007 lähtien seulontamammografiatutkimukseen on kutsuttu vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneet naiset kahden vuoden välein aina 69 ikävuoteen saakka. Aiemmin seulontoihin kutsuttiin 50 - 59-vuotiaita.

Vuonna 1946 ja aiemmin syntyneet naiset eivät siis kuulu maksuttomasti kuvattavien joukkoon.

Lisää jatkotutkimuksiin

Rovaniemen kaupugin palveluesimiehen Tarja Laurilan mukaan ikäluokan nostaminen on lisännyt myös jatkotutkimuksiin ohjattavien naisten määrää.

- Jatkotutkimuksiin lähetettävien määrä on jonkin verran noussut ja pahalaatuisten syöpätapausten määrä on jonkin verran noussut. Se johtuu nimenomaan siitä, että nykyään kutsutaan vanhempia ikäluokkia kuin aikaisemmin ja sitä myötä kun ihmiset ikääntyvät niin rintasyöpäkin lisääntyy, Laurila sanoo.

Laurila pitää hyvänä sitä, että seulottavien määrää nostettiin, ja nimenomaan vanhempien ikäluokkien suuntaan.

- Heitä on ehkä aikaisemmin vähän vähemmän tutkittu muissakin yhteyksissä yksityisellä sektorilla. Sieltä niitä löydöksiä tulee herkemmin kuin nuorissa, jotka osaavat hoitaa itseään eri tavalla, ja joita on seulottu erilaisissa terveystarkastuksissa muilla tavoin, Laurila sanoo.

Tarja Laurilan mukaan Suomessa ja Lapissa yli 80 prosenttia kutsutuista käy joukkoseulonnassa.

Syöpärekisteri seuraa

Laajennetun seulonnan vaikutus näkyy Suomen syöpärekisterissä, jossa tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2009.

Vuonna 2006 Lapin sairaanhoitopiirin alueella tarkastettiin 5074 naista, joista jatkotutkimuksiin lähetettiin 1,28 prosenttia. Vuonna 2009 tarkastettiin 6189 naista, joista jatkotutkimuksiin lähetettiin 3,01 prosenttia.

Vuonna 2006 tutkittavien ikähaarukka oli 50 - 59-vuotiaat. Seulottujen joukosta löytyi 11 pahanlaatuista rintasyöpää.

Vuonna 2009 tutkittavat olivat 50 -69 -vuotiaita, ja heidän joukostaan löytyi 37 pahanlaatuista rintasyöpää.

Naapuri pääsi ilmaiseksi

Lapin kunnat ostavat seulontamammografiatutkimukset Terveystalolta. Rovaniemen kaupungille seulonnat maksoivat vuonna 2010 yhteensä 150 000 euroa.

Terveystalossa mammografiatutkimuksia tekee röntgenhoitaja Kaisa Arvola. Hän on nähnyt työssään, kuinka liki samanikäisistä naisista toinen saa maksuttoman tutkimuksen ja toinen maksaa siitä noin euroa.

- Jonkun verran käydään keskustelua, kun vuonna 1946 syntynyt tulee tutkimuksiin ja kysyy, miksi naapurin rouva pääsi ilmaiseksi, Arvola kertoo.

Osa kunnista lähettää seulontamammografiakutsun myös niille, jotka eivät ole maksuttomaan tutkimukseen oikeutettuja. Tällöin tutkimus on maksettava itse.