1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sodankylä

Sodankylä kaipaa rahaa ja liikenneväyliä

Sodankylän kunnalla on pitkä toivomuslista Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisryhmälle. Kunta esittää Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelmaan useita lisäyksiä etenkin liikenne- ja kaivospolitiikkaan.

Sodankylä

Sodankylä painottaa Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisryhmälle tekemässään esityksessään liikenneinfrastruktuuria. Kunnan mukaan Lapissa matkailu ja kaivosala tarvitsevat hyvät liikenneyhteydet.

Niinpä se esittää kehitysohjelmaan kolmea kohtaa:

  • Valtatie 4 tulee kunnostaa pikaisesti,
  • Jäämerenrata tulee rakentaa ja
  • Keski-Lappiin tarvitaan paremmat poikittaisyhteydet.

Suojelualueet ja kaivokset

Sodankylän kunta korostaa, että merkittäviä alueita Lapissa on erilaisten suojeluohjelmien alaisuudessa.

Suojelualueet ovat pois muusta taloudellisesta toiminnasta, ja menetetyistä elinkeinomahdollisuuksista tulee saada kompensaatiota eli suomeksi sanottuna rahallista korvausta.

Sodankylä haluaa myös enemmän suoraa hyötyä alueen kaivostoiminnasta. Se vaatii avolouhokset ja kaivosten maa-rakennelmat kiinteistöveron piiriin.

Lisäksi kunta haluaa itselleen suorat kaivoskorvaukset, jotta se voi varustautua kaivosten vaatimiin palveluihin ja valmistautua kaivosten loppumiseen.

Energiaa luonnosta ja hajautetusti

Sodankylän kunta muistuttaa, että Pohjois- ja Itä-Suomessa on erittäin suuri potentiaali uusiutuvan energian tuottamiseksi. Esim. Kevitsan kaivoksen lämpöenergia tuotetaan suureksi osaksi hakkeella.

Sodankylä haluaisikin saada lisää tukea hajautettuun energiantuotantoon ja bioenergiahankkeisiin.

Tukea tutka-asemalle

Sodankylän kunta kaipaa myös vahvaa kansainvälistä ja kansallista tukea vuonna 2010 käynnistyneen jättimäiseen tutkahankkeen toteutumiseksi.

Pohjoismaiden alueelle suunnitellaan useita EISCAT 3D -tutka-asemia, joiden hinta on noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi tarvitaan useita vastaanotinasemia, jolloin kokonaishinta nousee arviolta vähintään sataan miljoonaan euroon.

Lue seuraavaksi