Lugajoen fosforipäästöt romahtivat kevätkaudella

Alkuvuoden mittaukset osoittavat, että fosforipäästöt Venäjältä Suomenlahteen laskevaan Lugajokeen ovat pienentyneet tuntuvasti vuodenvaihteen jälkeen. Kingseppin lannoitetehdas ei edelleenkään päästä suomalaistutkijoita alueelleen selvittämään päästöjen lähdettä.

Kotimaa

Venäläisten viranomaisten vuonna 2011 tekemät mittaukset osoittavat Lugajoen Kingseppin alapuolisiksi fosforipäästöiksi jopa 2 000 tonnia. Suomen ympäristökeskus Syken ja Fosforit-lannoitetehtaan palkkaaman venäläisen Hydromedin yhteismittauksissa helmi-maaliskuussa havaittiin päästöjen laskeneen rajusti.

Mittauksissa joen alajuoksulta saatiin keväällä fosforipitoisuuksiksi enää 50-100 milligrammaa litralta, kun pitoisuudet vielä marraskuussa olivat yli 350 milligrammaa litralta.

Pitoisuuksien voimakkaan laskun syytä ei tiedetä. Fosforit-tehtaalla ei tiettävästi ole tehty toimenpiteitä päästöjen rajoittamiseksi.

Fosforit-tehdas ei ole päästänyt suomalaistutkijoita alueelleen selvittämään päästöjen alkuperäistä lähdettä tai sitä mistä päästöjen mittaustuloksilla todennettu äkillinen lasku johtuu.

Itämeren suojelukomissio HELCOM pyrkii yhteistyössä venäläisviranomaisten kanssa saamaan tutkimusluvat tehdasalueelle. HELCOMin Ballthazar-projektin päällikkö Kaj Forsius ei näe mitään syytä siihen miksi Fosforit ei päästä tutkijoita tehtaan alueelle. Hän pitää mahdollisena, että lupaa ei saada viranomaisten avullakaan.

HELCOM aikoo jatkaa mittauksia alueella vielä pitkään, jotta nähdään kuinka pysyvä nykyinen tilanne on. Alkuvuoden mittauksia on käsitelty HELCOMin kokouksessa Puolassa.