1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Raahen kultakaivos saa laskea jätevesiä luontoon

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskiviikkoaamuna julkaiseman päätöksen mukaan lupa annetaan, jotta kaivoksen täyttymässä oleva vesienkeruuallas ei pääsisi tulvimaan hallitsemattomasti luontoon. Raahen kaivoksen jätevesistä on löytynyt myös uraania ennakoitua enemmän.

luonto
Raahen kultakaivoksen jätevesiallas
Yle

Raahen kultakaivos saa laskea jätevesiään luontoon. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaivokselle määräaikaisen luvan johtaa vesiä Tuoreenmaanojaan lokakuun 2012 loppuun asti. Lupa mahdollistaa jäteveden päästämisen ympäristöön enimmillään noin 600 000 kuution verran. Avin mukaan määrä on puolet siitä, mitä kaivos alunperin hakemuksessaan pyysi.

Kaivos voi johtaa ulos tarvittaessa nyt sekä louhos- ja kuivatusvesiä että selvästi likaisempia vesienkeruualtaansa vesiä. Muun muassa Ely-keskus on suhtautunut kielteisesti allasveden laskemiseen luontoon, koska vedessä on sulfaattia ja muita epäpuhtauksia. Ely antoi asiasta lausunnon aluehallintovirastolle huhtikuussa.

Viraston mukaan vesien johtamisesta ei kuitenkaan aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle. Avi on asettanut vesille pitoisuusraja-arvot WAD-syanidille, arseenille, kuparille, uraanille ja kiintoaineen hehkutusjäännökselle.

Lisäksi avi on määrännyt kaivoksen pikaisiin toimenpiteisiin kaivosvesien varastointikapasiteetin lisäämiseksi. Toimenpiteitä koskeva suunnitelma on avin mukaan toimitettava Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle.

Kaivos tyytyväinen päätökseen

Minusta tämä on hyvä päätös, ja se meni niin kuin toivoimme.

Krister Söderholm

Kultakaivoksen johtaja Krister Söderholm pitää aluehallintoviraston lupapäätöstä odotettuna.

- Päätös on linjassa sen kanssa, mitä me kaivoksella odotimmekin. Minusta tämä on hyvä päätös, ja se meni niin kuin toivoimme, Söderholm kommentoi.

Sitä, aikooko Raahen kultakaivos päästää jätevesiään luontoon, hän ei vielä tiedä.

- Se selviää tässä lähiviikkojen aikana. Jos allas täyttyy ja vesiä pitää päästää, määrät ovat pieniä ja haitta-ainespitoisuudet alhaisia, kaivoksen johtaja vakuuttaa.

Tällä hetkellä reilun 1 200 000 kuution altaassa on vapaata tilaa enää noin 100 000 kuution verran.

Kaivoksen jätevesisuunnitelmat ovat herättäneet voimakasta vastustusta paikallisten asukkaiden ja Raahen kuntapäättäjien keskuudessa. Esimerkiksi Raahen kaupunginhallitus tyrmäsi aiemmin yksimielisesti kultakaivoksen vesien laskemisen luontoon.

Kaivoksen on ollut alun perin määrä pystyä hoitamaan jätevetensä sisäisesti kunnes vesille tarkoitettu purkuputki merelle valmistuu.

Kaivoksen jätevesissä myös kohonneita uraanipitoisuuksia

Raahen kultakaivoksen jätevesistä on löytynyt myös uraania ennakoitua enemmän. Sekä kaivoksen avolouhoksen että vesialtaan vesistä on mitattu kohonneita uraanipitoisuuksia. Avin mukaan kohonneista pitoisuusarvioista ei ollut tietoa vielä siinä vaiheessa, kun kaivosyhtiö Nordic Minesin ympäristöluvan muutoshakemus oli julkisesti nähtävillä.

Louhosvesissä uraania on viraston mukaan allasta runsaammin, mittausten mukaan keskimäärin 130 mikrogrammaa litrassa. Allasvesissä määrä on 11 mikrogrammaa litrassa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa, että esimerkiksi juomavedessä uraanipitoisuuden yläraja saisi olla 15 mikrogrammaa litrassa. Säteilyturvakeskuksen asettama raja juomaveden uraanipitoisuudelle on WHO:n tasoa suurempi, 100 mikrogrammaa litrassa.

Aluehallintovirasto edellyttää, että kaivos selvittää asiaa ripeästi tarkemmin. Lisäksi kultakaivoksen tulee avin mukaan tarkkailla mahdollisesti johdettavien vesiensä pitoisuuksia ja päästöjen vaikutuksia sekä raportoida tuloksista virastolle määrätyin ajoin.

Kaivosyhtiölle on määrätty myös 50 000 euron vakuusmaksu, koska se sai avilta luvan aloittaa vesien johtamisen Tuoreenmaanojaan tarvittaessa välittömästi. Tavallisesti kaivos joutuisi odottamaan siihen asti, kunnes päätöksestä mahdollisesti tulevat valitukset olisi ratkaistu. Lisäksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi yhtiölle on määrätty 4 000 euron kalatalousmaksu.

Lue seuraavaksi