1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Laukaan vedessä torjunta-ainetta - käyttökielto ainakin perjantaihin

Laukaassa Torikan ja Haapalan alueella on verkostoveden käyttökielto. Vettä ei saa käyttää, sillä Torikan vedenottamon vedessä on havaittu rajat ylittävät määrät torjunta-aineita. Kunta tehnee asiasta rikosilmoituksen.

Laukaan verkostovedestä löytyi torjunta-ainetta rutiininäytteenoton yhteydessä. Torjunta-ainevettä on jaeltu kymmeniin talouksiin, yhteen kouluun karjatilalle ja keskisuureen yritykseen.

Vesialueeseen kuuluu toistasataa ihmistä.

Veden käyttökielto on voimassa toistaiseksi ja korvaava veden jakelu on järjestetty Haapalan koulun pihalle.

Korvaava putkisto Valkolan suunnasta on huuhdeltu, mutta sen mikrobinäytteitä odotetaan huomiseen. Niiden avulla varmistetaan, että vesi on puhdasta.

Veden keittäminen ei tässä tapauksessa auta, sillä se ei poista torjunta-aineita. Havaittu pitoisuus on niin pieni, että vettä voi käyttää pesuvetenä.

Kunta tehnee rikosilmoituksen

Saastumisen laajuutta tutkitaan putkistoon asetettavien havaintoputkien avulla.

- Näytteistä päästään kiinni mahdolliseen saastuttajaankin. Alueella on muun muassa yksi vanha VR:n varastoalue, jossa on vanhojen kyläläisten tietojen mukaan säilytetty vesakon torjunta-aineita.

Oli tekijä kuka tahansa, rikosilmoitus asiasta tullaan tekemään, Lappalainen toteaa.

- Pohjaveden pilaamiskielto on niin ehdoton, että se selvitetään. Joku on tehnyt joka tapauksessa jotain todella väärin. Kunhan saadaan selville asian laajuus ja pysyvyys, johtaa tämä poliisitutkintaan ihan selvästi.

Aine kielletty vuodesta 1991 lähtien

Vedessä on atratsiini (siirryt toiseen palveluun) -nimisen kasvintorjunta-aineen hajoamistuotetta DEA:ta raja-arvot selkeästi ylittävä määrä. Raja-arvo on 0,1 mikrogrammaa litrassa, ja vedessä on ainetta lähes 0,2 mikrogrammaa litrassa. Ympäristö.fi (siirryt toiseen palveluun) -sivuston mukaan määrä on korkein Suomessa mitattu.

- Ainetta on voinut olla vedessä jo pitkäänkin, sillä nämä laajat näytteet otetaan viiden vuoden välein. Edellisessä ei näkynyt ja nyt näkyi, eli jollain välillä tässä aine on veteen tullut, sanoo Laukaan johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen.

Tukesin kasvinsuojeluaineiden ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila sanoo, että Suomen käyttöveden 0,1 mikrogrammaa/l raja-arvo atratsiinille on asetettu ennaltaehkäisyä silmälläpitäen. WHO:n pitkäaikaisen altistuksen terveysvaikutuksiin perustuva raja-arvo on Kallio-Mannilan mukaan 20 kertaa suurempi, eli 2 mikrogrammaa/l.

Atrasiini on ollut kielletty Suomessa vuodesta 1991 lähtien. Vielä ei olekaan tietoa siitä mistä aine on Torikan vedenottamon veteen tullut.

Aine on Lappalaisen mukaan hormonitoimintaa häiritsevä, mutta ei akuutisti myrkyllinen.

- Pitkäaikaisvaikutuksena on havaittu muun muassa kalaston naarastumista hormonitoiminnan sekoittumisen seurauksena, hän sanoo.

Kemikaalikortin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pitkäaikaisesta tai toistuvasta altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa. Vaikutukset voivat johtaa kudosvaurioihin. Laukaan vedessä on Atratsiinin hajoamistuote DEA:ta, ei itseään atratsiinia. Hajoamistuotteet saattavat kuitenkin olla jopa alkuperäistä ainetta myrkyllisempiä.

Ke 9.5. klo 14:03 lisätty Lappalaisen kommentteja.
Ke 9.5. klo 14:13 lisätty tietoja Atratsiinista.
Ke 9.5. klo 15:28 lisätty torjunta-ainejäämän tarkka pitoisuus.
Ke 9.5. klo 16:29 lisätty Kallio-Mannilan antamat tiedot.
Ke 9.5. klo 16:40 lisätty linkki Laukaan tiedotteeseen.
To 10.5. klo 8:54 lisätty Jukka Lappalaisen kommentteja torstaiaamulta.
Ma 14.5. klo 10:36 korjattu atratsiinin rajapitoisuuden lyhenne mg mikrogrammoiksi.