Taivalkoski varautuu Mustavaaran kaivokseen ostamalla raakamaata

Vilkastunut teollisuustonttikauppa on pienentänyt tonttivarantoa. Alue kaavoitetaan, jotta tonttien hinnat saadaan vakaaksi.

Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Taivalkoski varautuu mahdollisesti avattavan Mustavaaran kaivoksen oheisvaikutuksiin ostamalla sata hehtaaria maata taajaman läheisyydestä.

Maanostolla kunta varautuu muun muassa elinkeinoelämän, asumisen ja palveluiden rakentamistarpeisiin.

Vesa Turpeinen

Alustavan suunnitelman mukaan kunta ostaa UPM Kymmeneltä raakamaata reilulla miljoonalla eurolla.

- Maanostolla kunta varautuu muun muassa elinkeinoelämän, asumisen ja palveluiden rakentamistarpeisiin, sanoo Taivalkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vesa Turpeinen.

Turpeisen mukaan maata tarvitaan, vakka Mustaavaran kaivosta ei koskaan perustettaisikaan.

- Meidän täytyy ajaa tähän kuntaan aktiivisesti myös biodiesel –laitosta. Maakaupalla varaudutaan myös tällaisen laitoksen mukanaan tuomiin rakentamistarpeisiin.

Taivalkosken Mustavaaran vanadiinikaivos toimi 1970- ja 1980-luvuilla kymmenen vuotta. Mustavaaran Kaivos Oy:n tavoitteena on avata kaivos uudelleen vuonna 2016.