1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammattikorkeakoulut

Kuittisotkun jatkotoimet Savonian hallitukselle

Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus saanee käsitellä edustus- ja kuittisotkujohtajiensa aseman itse. Hallitus yritti siirtää asian valtuustolle. Tilintarkastusraportista käy ilmi että epäselviä tositteita on ollut paljon enemmän kuin aiemmin on kerrottu.

Kuva: Mika Hirvonen / Yle

Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymähallitus päätti torstaina siirtää yhtymävaltuuston päätettäväksi, mihin seuraamuksiin edustus- ja kuittisotkussa on aihetta ryhtyä kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan osalta hyvän hallintomenettelyn toteutumiseksi. Lisäksi hallitus haluaa, että valtuusto arvioi yhtymähallituksen luottamuksen sisäisessä valvonnassa ja tarkastuksessa esiin tulleiden epäkohtien vuoksi.

Yhtymähallituksen päätös johtajien aseman ratkaisun siirrosta valtuustolle oli yllätys yhtymävaltuuston puheenjohtajalle Anssi Laineelle (kesk.). Hän pitää työnjohdollisia toimia yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluvina.

Ammattikorkeakoulun hallinto selvitti asiaa perjantaina Kuntaliiton johtavan lakimiehen kanssa. Myös hänen kantansa on, että mikäli tarvetta huomautuksiin tai muihin toimenpiteisiin on, ne kuuluvat yhtymähallituksen toimivaltaan.

Tilintarkastusraportti avaa kuittisotkun sisältöä

Asiassa on kyse Savonian rehtorin Veli-Matti Tolpin matkustamiseen ja edustamiseen liittyvien tositteiden epäselvyyksistä vuodelta 2011.

Julkisista kokousasiakirjoista on ollut tulkittavissa, että kyse on vain kolmesta puuttuvasta tositteesta, joiden yhteinen arvo on 150 euroa. Tätä näkökulmaa on ammattikorkeakoulusta toistettu julkisuuteen useaan kertaan ja muistutettu, että lopulta asia on melko vähäpätöinen.

Tarkastuslautakunnan aiemmin salaamasta ja torstaina julkiseksi tulleesta tilintarkastajan raportista käy kuitenkin ilmi, että tosite-epäselvyyksiä on ollut huomattavan paljon enemmän. Esimerkiksi alkoholitarjoilua on ollut henkilöstön kesken muun muassa jääkiekko-ottelussa sekä Kuopion viinijuhlilla, jolloin kyse ei ole edustamisesta tai markkinoinnista.

Tarkastus oli rajattu matkustamiseen, edustamiseen, merkkipäivämuistamiseen ja luottokorttien käyttöön vuonna 2011.

Epäselvien kuittien lopullinen määrä auki

Päästäisiin päivittämään tilannetta, onko löytynyt selvitykset ja puuttuvat tositteet, missä tällä hetkellä mennään.

Anssi Laine

Ammattikorkeakoulun hallinnosta kerrotaan vielä nytkin, että aiemmin epäselvyyksiä sisältäneet, muut kuin 150 euron puuttuvat kuitit on käyty läpi, eikä niissä enää ole epäselvyyksiä.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Anssi Laine oli ollut koko ajan siinä käsityksessä, että mainitut 150 euron kuitit ovat ainoat puuttuvat tositteet. Hänelle tieto tilintarkastusraportissa esille tulleista muista kuittiepäselvyyksistä tuli täytenä yllätyksenä.

Nyt myös Laine toivoo vastauksia siihen, onko ne jo selvitetty ja kuinka laajasti.

- Päästäisiin päivittämään tilannetta mitkä huomiot ja puutteet ovat olleet kun tarkastus on tehty ja onko löytynyt selvitykset ja puuttuvat tositteet, jotta päästäisiin siihen tilanteeseen, että missä tällä hetkellä mennään, toteaa Laine.

Oma lukunsa ovat rehtori Tolpin 50-vuotissyntymäpäivät, joita kutsuttiin henkilöstöjuhlaksi. Tästä tilintarkastaja on kuitenkin eri mieltä, koska osallistujien joukko oli rajattu. Tilintarkastajan mukaan tilaisuuden luonteen paljastaa myös se, että talousjohtaja oli jättänyt tekemättä arvonlisäverovähennyksen tilaisuuden menoista. Henkilöstön virkistystilaisuuksien menoista vähennyksen voi tehdä.

Olennaista asiassa on, onko kyse huolimattomuudesta kuittien kanssa vaiko selvistä väärinkäytöksistä. Joka tapauksessa ammattikorkeakoulun sisäinen valvonta petti viime vuonna pahasti, kun siellä hyväksyttiin laskuja, joista puuttui kuitteja. Ilman erityistä tilintarkastusta asia ei olisi tullut päivänvaloon.