AVI: Keinukamarin henkilöstömitoitus laitettava kuntoon

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vaatii Attendo MedOnea nostamaan henkilöstömitoitustaan Hämeenlinnan vanhusten hoivakoti Keinukamarissa. Hämeenlinnan kaupungin mielestä päätös ei aiheuta uusia toimenpiteitä. Keinukamari sai viime vuoden lopulla paljon kielteistä julkisuutta hoitohenkilökunnan väitetystä puutteesta.

Kuva: Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt jo toistamiseen Keinukamarin väitettyjä puutteita henkilöstömitoituksesta. Toistamiseen myös päätös on sama - henkilöstötilannetta on parannettava.

AVI on kuitenkin tyytyväinen siihen, että Hämeenlinnan kaupunki on lisännyt valvontaa hoivakodissa. Myös palveluiden tuottaja MedOnea kiitetään siitä, että se on keskittänyt yöhoitajien toimenkuvaa varsinaiseen hoitotyöhön ja henkilöstöä on lisätty kuormittavien hoitojaksojen ajaksi.

Toimenpiteistä huolimatta henkilöstö kokee työnsä kuormittavuuden lisääntyneen. AVIn päätöksessä vaaditaan, että tilanne pitää korjata heinäkuun alkuun mennessä.

SuPer tyytyväinen AVIn linjaukseen

Suomen Perushoitajien liiton järjestöpäällikkö Raija Moilanen on tyytyväinen AVIn päätökseen.

- Olen tosi tyytyväinen siitä, että aluehallintovirasto on samaa mieltä SuPerin kanssa siitä, että hoitotyön mitoitukseen ei erilaisissa johtamistehtävissä olevia henkilöitä voida laskea.

Moilasen mukaan Keinukamarissa palveluntuottaja MedOne on laskenut myöskin hallintohenkilökuntaa mitoitukseen.

- Tämä AVIn päätös on nyt meille hyvin selventävä.

Avi antoi päätöksensä asiassa toukokuun alussa.

"Vanhustenhuoltoa kehitetään kanteluiden kautta"

SuPerin järjestöpäällikkö Raija Moilanen pitää asiassa valitettavana sitä, että epäkohtien korjaamiseen tarvitaan aina valvontaviranomaista. 

- Pidän hyvin harmittavana sitä, että Suomessa vanhustenhuollon kehittäminen menee kanteluiden kautta. Esimerkiksi Keinukamaria koskevassa asiassa hoitohenkilökunta teki asiasta yli puolitoista vuotta sitten kantelun ja asian tutkimisessa on kulunut jo kohta on kaksi vuotta. Kyllä minusta pitäisi pystyä tekemään päätöksiä ilman valvontaviranomaisiakin.

Lindberg: "Päätös ei aiheuta toimenpiteitä"

Hämeenlinnan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemykset vanhusten hoivakoti Keinukamarin henkilöstömitoituksesta ovat ristiriidassa keskenään. Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Jukka Lindberg sanoo, ettei AVIn päätös aiheuta uusia toimenpiteitä. Kaupunki korjasi alkuvuonna 2011 hoivakodin resurssointia. 

Kaupunki on sen jälkeen myös lisännyt valvontaansa hoivakodissa ja kaupungilta todetaan, että Suomen lähihoitajien Liiton väitteet Keinukamarin hoivan puuteista eivät pidä paikkaansa.