1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Aamun lehdet: Terveydenhuollossa paljon parannettavaa

Maanantain lehdet ovat huolissaan niin elinsiirtojonoista, vanhustenhoidosta kuin työterveyshuollostakin.

Kotimaan uutiset

Etelä-Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että munuaissiirtoa odottavien potilaiden tilanne uhkaa käydä entistä tukalammaksi. Kun odotusaika leikkauksiin on ollut noin vuosi, niin nyt aletaan lähestyä jo kahta vuotta.

EU:n uusi elinsiirtodirektiivi mahdollistaisi toimintaohjelman, jonka avulla elinluovuttajiksi sopivien henkilöiden etsintä tehostuisi oleellisesti, mutta sosiaali- ja terveysministeriössä ohjelmaa ei nähdä tarpeelliseksi.

Miksi ei, Etelä-Suomen Sanomat kysyy. Tällä hetkellä jopa puolet luovutuksiin sopivista aivokuolleista jää hyödyntämättä.

Myös omaisten keskinäisiä munuaissiirtoja tehdään Suomessa erittäin harvoin.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan lääkärit kainostelevat kääntyä omaisten puoleen. Pelätään, että potilaan lähipiiri tulkitsee yhteydenoton painostuksena. Sitäkin on pelätty, mitä muita seurauksia lääkärin ja omaisten keskusteluilla voisi olla. Perheessä voi syntyä paineita, kenen pitäisi antaa apuaan. Potilaskaan ei välttämättä halua, että joku tekee hänen vuokseen niin suuren uhrauksen.

Lehden mielestä pelot saattavat olla aiheellisia, mutta omaisten mielipiteestä kannattaisi silti ottaa selvää. Ihminen ei mene siitä rikki, jos häneltä kysytään. Esimerkiksi Norjassa kysytään, ja siellä omaiset ovat munuaisluovuttajina paljon useammin kuin Suomessa.

Potilaan terveyden pitäisi kaikesta huolimatta olla tärkein tavoite, Etelä-Suomen Sanomat toteaa.

Vanhustenhoidossa puutteita

Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Pirkanmaalla joka kymmenes vanhainkoti on erityisvalvonnassa.

Vanhus saa odottaa vaipanvaihtoa. Ruoka on heikkolaatuista tai hygienia huonoa. Henkilökunta ei riitä. Lääkekaappiin on avaimet muillakin kuin yhdellä vastuuhenkilöllä. Yksityisyrittäjä on ostanut vanhainkodin toiminnan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei ole tarkistettu riittävän usein. Tässä syitä, joiden vuoksi vanhainkoti on voinut joutua aluehallintoviraston erityisvalvontaan, Aamulehti kertoo.

Aamulehden haastatteleman Länsi-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Jorma Pitkämäen mielestä päättäjillä on väärä kuva, minkäkuntoista väkeä vanhainkodeissa on.

- Siellä ei ole mitään bingoeläkeläisiä, vaan ihmisiä, jotka tarvitsevat sänkyyn hoitoa 24 tuntia päivässä, Jorma Pitkämäki jyrähtää Aamulehdessä.

Tuhannet jäävät ilman työterveyshuoltoa

Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että joka kymmenes työntekijä jää työterveyshuollon ulkopuolelle.

Työterveyslaitokselta saatujen tietojen mukaan tilanne on erityisen huono alle kymmenen työntekijän yrityksissä ja pätkätyöntekijöillä.

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haringin mukaan pienyritysten työnterveyshuollon ongelmiin on monia syitä, kuten yrittäjien tiedonpuute lakisääteisistä velvollisuuksistaan, välinpitämättömyys ja se, etteivät työntekijät välttämättä tiedä oikeuksistaan. Työterveyshuoltoa voi olla myös vaikea järjestää.

- Laki velvoittaa kuntia järjestämään työterveyspalveluita, mutta siihen ei välttämättä ole resursseja julkisessa terveydenhuollossa. Isot työterveyspalveluita tuottavat yritykset saattavat laskuttaa pienyrittäjille liian kovia hintoja, Haring kertoo Keskisuomalaiselle.

Työterveyshuollon tilannetta pyritään parantamaan muun muassa sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutoksilla.