Lapsettomuudesta on selvittävä omin neuvoin

Lapsettomuus on yhä yleistyvä ongelma, josta vaikenemisella on pitkät perinteet. Vielä nykyäänkin lapsettomat parit törmäävät kummastelevaan ja vähättelevään asenteeseen.

lapsettomuus
Tyhjät keinut
Yle / Mika Kanerva

Noin joka viides suomalainen hedelmällisessä iässä oleva pari kohtaa tahattoman lapsettomuuden – sen, ettei toivottu raskaus ala vuoden kuluessa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry haluaa muistuttaa, että vanhemmuus ei ole kaikille itsestään selvää. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Lindforsilla on omakohtaisia kokemuksia lapsettomuudesta.

– Lapsettomuus on muuttanut minua enemmän kuin vanhemmuus. Jos lapsia olisi tullut heti, elämä olisi erilaista.

Ulkopuolisen on usein vaikea ymmärtää lapsettomuuden aiheuttamia tunteita. Kummastelevaan ja vähättelevään asenteeseen törmää arjessa tämän tästä.

– Pahimpia ovat lapsikeskeiset juhlat. Ne muistuttavat siitä, mitä toivoisi eniten, mutta ei ole voinut saada.

Näkymätön menetys

Tahaton lapsettomuus on psykososiaalinen ongelma, jota hoidetaan lääketieteen keinoin. Lasta toivovia pystytään usein auttamaan raskauden alkuunsaamisessa, mutta lapsettomuuskokemuksesta on ollut perinteisesti selvittävä omin neuvoin.

Lapsettomuus on muuttanut minua enemmän kuin vanhemmuus. Jos lapsia olisi tullut heti, elämä olisi erilaista.

Anne Lindfors

Nyt vertaistukea on tarjolla esimerkiksi Kalevankankaan hautausmaalle perustetulla Tyhjän sylin muistomerkillä. Paikka on tarkoitettu paitsi keskenmenoja ja kohtukuolemia kokeneille, myös ihmisille, joilla ei välttämättä ole konkreettista menetystä.

– Puhumme näkymättömästä menetyksestä. Paikka antaa surulle mahdollisuuden ja oikeutuksen, Lindfors sanoo.

Lapsettomuutta tai keskenmenoa verrataan usein läheisen menettämiseen. Silti siihen liittyvää surua pyritään peittämään.

Lindforsin mukaan on tärkeää, että ihmiset ovat tietoisia paikasta, jolle voi tarvittaessa mennä.

– Se on eräänlainen arvostuksen osoitus lapsettomia kohtaan.