1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Kulttuurirahaa kilahti Turun kassaan odotettua enemmän

Turun kauppakorkeakoulun laskelmien mukaan kulttuuripääkaupunkivuosi jätti Turkuun ja Varsinais-Suomeen 260 miljoonaa euroa.

Kuva: YLE

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen noin 60 miljoonaa euroa arvioitua enemmän tuloja.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2009 laaditun etukäteisarvion mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden työllisyysvaikutus olisi onnistuessaan ollut 2300 henkilötyövuotta. Rahaksi muunnettuna tämä olisi vastannut 200 miljoonan euron suuruista kokonaistuotannon kasvua.

- Nyt laskettujen lopullisten lukujen mukaan työllisyyslisäys oli 3300 henkilötyövuotta ja kokonaistuotantovaikutus 260 miljoonaa euroa. Siten kulttuuripääkaupunkivuosi oli ennakoitua parempi taloudellinen menestys, kertoo selvityksen laskelmat laatinut dosentti Elias Oikarinen.

Valtaosa tuloista jäi Turkuun

Arvioiden mukaan 80 prosenttia vaikutuksista jäi Turun seudulle ja 20  prosenttia kohdistui muualle Varsinais-Suomeen.  Valtaosa tuotanto- ja työllisyysvaikutuksista muodostui lisääntyneestä matkailusta.

Vuosi voi toimia vipuna uuden elinkeinoelämän tukijalan, luovien alojen, syntymiseksi Turkuun.

Aki Koponen

- Kulttuuripääkaupunkivuosi ei ollut vain kertaluonteinen sarja tapahtumia, vaan se on ollut siirtymäriitti uuteen aikakauteen. Vuosi voi toimia vipuna uuden elinkeinoelämän tukijalan, luovien alojen, syntymiseksi Turkuun. Tässä yksi ratkaiseva tekijä on, miten Logomo onnistuu houkuttelemaan alan toimijoita saman katon alle, kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalveluiden johtaja Aki Koponen pohtii.

Vireän kulttuurielämän tiedetään lisäävän kaupungin vetovoimaisuutta sekä asukkaiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

- Siksi luoville aloille tulee antaa vahva asema kaupungin strategiatyössä ja elinkeinopolitiikassa. Mahdollisuuksien ja konkreettisten toimenpiteiden aika on nyt, Koponen painottaa.

Kulttuurin ja talouden välillä yhteys

Turku 2011 -säätiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxellin mukaan selvitys osoittaa, että kulttuuripääkaupunkivuosi oli menestys, paitsi sisällöllisesti, myös taloudellisesti. Taxellin mielestä Turun esimerkki todistaa, että vahvan kulttuurin ja menestyvän talouden välillä on selvä yhteys.

Sopii toivoa että Turun kaupunki ja sen päätöksentekijät todella pystyvät hyödyntämään niitä mahdollisuuksia mitä kulttuuri nyt tarjoaa.

Christoffer Taxell

- Kulttuuriin kannattaa panostaa jo kulttuurin itsensä vuoksi. Mutta kulttuuripääkaupunkivuoden myönteiset kokemukset ja turkulaisten vahva sitoutuminen vuoden ohjelmaan osoittavat että kulttuurissa, laajasti määriteltynä, on vahva potentiaali myös Turun seudun tulevaisuutta rakennettaessa, Taxell uskoo.

- Sopii toivoa että Turun kaupunki ja sen päätöksentekijät todella pystyvät hyödyntämään niitä mahdollisuuksia mitä kulttuuri nyt tarjoaa. Panostukset kulttuuriin eivät ensisijaisesti ole kustannuserä vaan tuottava sijoitus, sivistyksen, osaamisen ja talouden kehityksen näkökulmasta. Kulttuuri tekee hyvää. Tämä on myös nyt julkistetun selvityksen vahva viesti, Taxell sanoo.