1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ilmastonmuutos uhkaa tunturilintujamme?

Yksittäisistä lajeista niittykirvisen ja urpiaisen kannat ovat taantuneet merkittävästi. Laskelmat osoittavat pesimäkantojen pienentyneen 15 vuoden aikana noin kolmanneksella.

Tuntureidemme yleiset lintulajikannat, kuten niittykirvinen, urpiainen ja

Lapin satakieleksi kutsuttu sinirinta, pienenevät nopeasti, kertoo Luonnontieteellinen keskusmuseo.  

Vahvin ehdokas syyksi kantojen alamäkeen on keskusmuseon mukaan ilmastonmuutos.

Suomen tunturipaljakalle ja tunturikoivikolle tyypillisten lajien määrät ovat taantuneet viimeisen 15 vuoden aikana. Laskelmat osoittavat pesimäkantojen pienentyneen arviolta kolmanneksella vuosina 1996-2010.

Yksittäisistä lajeista niittykirvinen ja urpiainen ovat taantuneet merkitsevästi, ja myös sinirinnan, kivitaskun ja järripeipon kannankehitys näyttää huolestuttavalta.

  • Seuraavaksi tarkoituksemme on selvittää yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten

kollegoiden kanssa koskeeko tunturilintujen väheneminen koko Fennoskandian aluetta, kertoo Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Valtaosa tunturialueista on suojelualueita, joissa ihmisvaikutus on vähäistä.

Taantuman taustalla epäillään olevan ilmastonmuutoksen.

Muualla maailmassa lajien levinneisyyksien on jo nyt osoitettu siirtyvän kohti

napa-alueita ja vuorenrinteitä ylöspäin ilmastonmuutoksen myötä. On siis

mahdollista, että tunturilintujen väheneminen on merkki niille sopivien

ilmasto-olojen pitkäaikaisesta heikkenemisestä myös Suomen Lapissa.