Senaatilla raju sähkönsäästötavoite

Senaatti-kiinteistöt käynnistää Mikkelissä valtion virastotalokorttelin energiansäästöprojektin. Tavoitteena on sähkönkulutuksen alentaminen toimistorakennuksissa kansainvälisten sopimusten mukaisesti 9 prosentilla vuoteen 2016 mennessä.

sähkönkulutus
Mikkelin virastotalo

Projektissa pyritään vaikuttamaan käyttäjien henkilökohtaisiin rutiineihin, jotta saadaan aikaan sähkön kulutukselle pysyvästi aleneva suunta.

Keskeisenä keinona on vaikuttaminen henkilökohtaisen osallistamisen kautta. Tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä tiedottamisen lisäksi sosiaalista mediaa ja nykyaikaista viestintäteknologiaa.

Talotekniikkaa uusimalla ja nykyaikaistamalla voidaan saavuttaa enää vähäisiä säästöjä sähkön käytössä.