Tyttö ja poika työläin kaksosyhdistelmä

Tytön ja pojan kasvattaminen koetaan raskaammaksi kuin kahden tytön tai kahden pojan. Kaksosparien vanhemmat pyrkivät helpottamaan kasvatustaakkaansa kasvattamalla kaksosiaan kollektiivisesti.

Kotimaa

Kaksosten sukupuolella on suuri vaikutus perheen hyvinvointiin, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Kaksosperheet, joissa on sekä tyttö että poika päätyvät kolme kertaa useammin lastensuojelun asiakkaiksi vanhempien väsymyksen takia kuin sellaiset perheet, joissa on kaksi tyttöä tai kaksi poikaa.

Tutkija Teemu Vauhkosen mukaan tulokset voivat selittyä sillä, että eri sukupuolta olevien kaksosten kasvattaminen koetaan raskaammaksi kuin samaa sukupuolta olevien kaksosten.

Väsyessään kaksosten vanhemmat pyrkivät kasvattamaan lapsiaan kollektiivisesti, jolloin heidät puetaan samalla tavalla ja muutenkin heitä ikään kuin kohdellaan yhtenä yksikkönä.

Tutkija Teemu Vauhkonen

- Aiemmin on havaittu, että väsyessään kaksosten vanhemmat pyrkivät kasvattamaan lapsiaan kollektiivisesti, jolloin heidät puetaan samalla tavalla ja muutenkin heitä ikään kuin kohdellaan yhtenä yksikkönä, Vauhkonen selittää.

- Jos on tyttö ja poika -kaksoset, vanhemmat eivät kykene toteuttamaan tätä kollektiivista kasvatustyyliä.

Kaksosparin sukupuolirakenne vaikuttaa Vauhkosen mukaan myös esimerkiksi lasten päihteidenkäyttöön ja koulunkäynnin laiminlyöntiin.

- Se lisää riskiä nimenomaan tyttöjen päihteiden käyttöön, että heillä on poikakaksonen, Vauhkonen sanoo.

Vauhkonen huomauttaa, että monikkoperheillä näyttäisi kuitenkin olevan muita lapsiperheitä pienempi riski päätyä lastensuojelun asiakkaiksi. Vauhkosen mukaan tämä johtuu siitä, että yleensä monikkoperheen vanhemmaksi tullaan hieman myöhemmällä iällä, jolloin asema työelämässä on vakiintunut ja ollaan todennäköisemmin avioliitossa tai ainakin parisuhteessa.

Vauhkonen tarkasteli tutkimuksessaan Helsingin kaupungin lastensuojelun asiakastilastoja vuodelta 2010. Tuolloin lastensuojelun asiakkaina oli yhteensä 208 monikkoperheen lasta.