Kasvihuonepäästöt kuriin verotuksella, lautasmallilla ja remonteilla

Ajoneuvovero progressiiviseksi, maksutonta pysäköintiä vähemmäksi, kilometrikorvaukset pienemmiksi, energiaremontteja taloihin ja kasvisruokaa lautaselle. Näitä keinoja esitetään keinoiksi vähentää hiilidioksidipäästöjä, jotta Suomi pääsisi päästötavoitteisiinsa.

Kotimaa
Porkkanoita, punajuuria ja sipuleita.
Petra Ristola / Yle

Niin yksityisen kuin julkisenkin kulutuksen täytyy muuttua, jotta Suomi täyttää tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU) uudistava työryhmä jätti tänään ehdotuksensa "Vähemmästä viisaammin" ympäristöministeri Ville Niinistölle, ja ehdotti monia käytännön toimia, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Työryhmä ehdottaa muun muassa ajoneuvoveron porrastusta niin, että suuripäästöisiä ajoneuvoja verotettaisiin kovemmalla kädellä. Tarkoitus on, että entistä useampi hankkisi vähäpäästöisen auton. Työryhmän mielestä jatkossa pitää kuitenkin verottaa auton käyttöä eikä omistamista sekä uudistaa liikenteen verotuskäytäntöjä ympäristösuojeluun kannustavaksi, muun muassa rajoittamalla maksutonta pysäköintiä, kilometrikorvauksia ja työmatkojen verohelpotuksia sekä tekemällä työsuhdematkalipun käyttöönotto houkuttelevaksi työntekijälle.

Energiaremontteja ja kasvisruokaa

Rakentamisessa tarvitaan työryhmän mukaan ohjaus- ja rahoitusmalleja, jotka kannustavat energiaremontteihin. Kotitalouksia tulee myös kannustaa arkipäivän energiaviisauteen sähkön ja lämmön kulutuksessa.

Elintarvikesektoria varten työryhmä ehdottaa muun muassa vastuullisen toimintatavan todentavaa jäljitettävyysjärjestelmää, joka kertoo ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta. Kehittämällä "Hyvän syömisen lautasmalli" voitaisiin yhdistää terveellinen, herkullinen ja ympäristöystävällinen syöminen.

Tavoitteisiin pääsemiseksi työryhmä käynnistää kahdeksan erilaista kokeiluhanketta. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä muun muassa WWF:n, Demos Helsingin ja Motivan kanssa. Helsingin seudulla kokeillaan uusia keinoja houkutella matkustajia joukkoliikenteen käyttäjiksi yhteistyössä HSL:n kanssa.

Lisäksi käynnistetään lupaavien ideoiden pohjalta vertaishautomo, jossa kehitetään uusia toimintamalleja, jotka muuttavat tapaamme asua, liikkua ja syödä. Tulevaisuudessa meillä saattaa olla työryhmän mukaan myös kodin ympäristöjärjestelmä, joka auttaa arvioimaan arkielämän ympäristövaikutuksia ja löytämään palveluita muun muassa korjausrakentamiseen ja energiaremontteihin.

Osana ohjelmaehdotuksen tavoitteiden toteutumista rahoitetaan hankkeita, joissa kokeillaan ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa. Kokeiluhankkeissa on mukana kuntia, yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. Osa hankkeista toteutetaan niin sanotuissa HINKU-kunnissa (siirryt toiseen palveluun), jotka pyrkivät saavuttamaan ilmastotavoitteet muuta Suomea nopeammin.

"Yhteiskunnan pitää tukea kuluttajia ympäristötoimiin"

Työryhmän tehtävä oli ehdottaa, miten kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja leikataan ja miten samalla parannetaan elämänlaatua ja löydetään uusia mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja työpaikkojen syntymiselle. Lisäksi työryhmän tavoite on ollut edistää materiaali- ja energiatehokkuutta julkisella sektorilla, yrityksissä ja kotitalouksissa.

Ehdotukset koskevat julkista kulutusta, asumista, ruokailua ja liikkumista. Näiden perustarpeiden tyydyttäminen tuottaa yli 70 prosenttia kaikista kotitalouksien elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista ja yli 50 prosenttia muista ympäristövaikutuksista. Suomessa sekä kasvihuonekaasupäästöt että luonnonvarojen kulutus henkilöä kohti ovat kansainvälisesti verrattuna korkeat.

- Yhteiskunnan tulee tukea kuluttajien valintoja ja kannustaa heitä ottamaan päätöksissään huomioon ympäristöasiat. Tarvitaan niin taloudellista kuin tiedollista ohjausta ja myös muutosta elämäntavoissa ja kulutustottumuksissa, toteaa KULTU-työryhmän puheenjohtaja Antero Honkasalo ympäristöministeriöstä.

Julkisen sektorin tulisi näyttää mallia kuluttajille

Julkisen sektorin tulee näyttää esimerkkiä muulle yhteiskunnalle. Julkisilla hankinnoilla voi olla tärkeä rooli uusien innovaatioiden pääsyssä markkinoille. Työryhmä ehdottaa kestävien hankintojen neuvontapalvelun perustamista. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista.

Ehdotus KULTU-ohjelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ehdotusta ovat valmistelleet ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä Tekesin ja SITRA:n kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa. Nykyinen KULTU-ohjelma valmistui vuonna 2005.