Metrolla Kivenlahteen ehkä jo vuonna 2018

Espoo haluaa aloittaa Länsimetron jatkeen rakentamisen heti ensi vuonna. Tavoitteena on, että metrotyömailta ensi vuonna vapautuvat louhijat voisivat jatkaa töitään heti, kun ensimmäisen vaiheen työt on saatu päätökseen.

Kivenlahti
Metro asemalla.
Jukka Koski / Yle

Länsimetron jatkeen Matinkylä-Kivenlahti -hankesuunnitelma on valmis. Jatkeen rakennuskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 767 miljoona euroa.

Liikennepoliittisessa selonteossa on linjattu, että valtio osallistuu metron rakentamisen rahoittamiseen 30 prosentin osuudella.

Ruoholahti-Matinkylä -metrohankkeen louhinnat loppuvat pääosin vuoden 2013 aikana. Kivenlahteen päättyvän metron kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta käynnistää louhinnat niin, että Länsimetron työmailta vapautuvat resurssit saataisiin suoraan jatkolinjan työmaalle.

- Louhintatöiden jatkaminen heti Länsimetron louhintojen perään olisi alan työllisyyden, suhdanteiden sekä rakentamisaikataulujen kannalta järkevää. Lisäksi vältettäisiin päällekkäisyydet muiden suurten tulossa olevien infrahankkeiden kanssa. Näin saatettaisiin säästää jopa 100 miljoonaa euroa, kertoo teknisen toimen johtaja Olavi Louko.

Jos hanke saadaan sujuvasti käyntiin, jatkolinjan liikenne käynnistyisi vuoden 2018 lopulla.

Kuusi uutta metroasemaa

Metron jatkaminen Kivenlahteen on osa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää. Hanke käsittää kalliotunnelissa Matinkylästä Kivenlahteen kulkevan metrolinjan. Suunnitelma sisältää kuusi nykyaikaista maanalaista metroasemaa sekä bussien liityntäliikennejärjestelyt sekä pysäköintiratkaisut asemilla. Asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

Tässä yhteydessä olisi tarpeellista rakentaa myös toinen metrovarikko, joka on suunniteltu sijoitettavaksi Sammalvuoreen. Vaihtoehtoisena paikkana varikolle on Harmaakallio.

Mikäli varikko tulisi Harmaakallioon, niin samalla voitaisiin rakentaa myös Saunalahden metroasema.

Hankesuunnitelmaa seuraava suunnitteluvaihe on rakennussuunnitelman laatiminen. Rakennussuunnitteluvaiheessa etsitään tehokkaimmat ja taloudellisimmat toteutuskelpoiset tekniset ja rakenneratkaisut.

Espoon kaupunginhallitus käsittelee Länsimetron jatkeen hankesuunnitelmaa 28.5.