Kuoleman rata säästetään Taivalkoskella

Metsähallitus säästää osan toisen maailmansodan aikaista kenttärataa Taivalkoskella. Radan päälle rakennetun metsätien peruskorjauksessa kenttärataa jätetään korjaamatta noin 700 metrin matkalta. Säästettävät kohteet ohitetaan rakentamalla uusi metsätie niiden viereen.

Kotimaa

Tarkoituksena on säästää radan pohja tuleville sukupolville. Säästetty kohde on mukana Taivalkosken kunnan suunnittelemassa kenttäratareitistössä, jonka tarkoitus on valmistuttuaan palvella alueen matkailijoita.

Hyrynsalmelta Taivalkoskelle ja Kuusamoon rakennettu rata oli nykyisen Suomen alueella suurin saksalaisten rakennushanke toisen maailmansodan aikana. Kuoleman radaksi kutsutun radan rakensivat pääasiassa venäläiset sotavangit, puolalaiset työvelvolliset sekä saksalaisten omat rangaistusvangit. Rata oli käytössä vain vajaan vuoden.

Lähteet: YLE Uutiset