Itämeren suojeluun otetaan mallia Australiasta

Itämeren suojeluun ja käyttöön halutaan ottaa mallia Australian Suurien Valliriuttojen suojelusta. Valliriutan yhdennettyä merenkäytön suunnitelmaa pidetään maailmanlaajuisesti parhaana esimerkkinä eri tahojen onnistuneesta yhteistyöstä.

luonto

Myös Itämerelle kaavaillaan kattavaa merenkäytön suunnitelmaa, joka ottaisi huomioon niin suojelulliset kuin taloudelliset näkökulmat, ja toimisi ohjenuorana alueen maiden, yhteisöjen ja yritysten yhteistyölle.

Tällä hetkellä Itämeren käyttöä säädellään monin kansainvälisin ja kansallisin säännöksin, mutta poliittisen sitoumuksen muuttaminen käytännön toimiksi kangertelee pahasti.

- Itämeren käyttöä ja suojelua pitää kehittää kokonaisuutena, eikä katsoa asioista vain talouden näkökulmasta. Esimerkiksi satamatoimintojen laajentaminen ja uusien väylien avaaminen voi olla ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa, sanoo WWF:n meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen.

Mäkisen mukaan yhdennettyä suunnittelua tarvitaan myös öljynporauslauttojen ja tuulivoimalapuistojen perustamisessa ja sijoittelussa, jotta ne eivät pilaa Itämeren ainutlaatuisia luontoarvoja.

Valliriutat ja Itämeri samankokoiset

Australian Suurille Valliriutoille luotiin yhdennetty merenkäytön suunnitelma vuonna 2004.

- Suuret Valliriutat on jaettu käyttövyöhykkeisiin. Niiden avulla on määritelty tarkoin, missä saa kalastaa tai sukeltaa ja missä merenkulku on sallittua, kertoo johtaja Jon Day Suurten Valliriuttojen puistosta.

Suuret Valliriutat ja Itämeri ovat pinta-aloiltaan samankokoiset, ja ne molemmat ovat kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n päätöksellä erityisen herkkiä merialueita.

- Tiedämme, että yhteistyö useiden eri valtioiden alueille sijoittuvalla Itämerellä on hyvin haastavaa. Toisaalta tällaista yhteistyötä tehdään jo nyt esimerkiksi kansainvälisen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Jan Ekebom.

Itämeren suojelua pohdittiin torstaina Helsingissä WWF:n, Metsähallituksen ja ympäristöministeriön kutsuvieras- seminaarissa.

Lähteet: YLE Uutiset