1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Oikeus ei sallinut merimetson ja harmaahaikaran metsästystä

Turun hallinto-oikeus ei ole hyväksynyt Lounais-Suomen ympäristökeskukseen tulleita hakemuksia ampua merimetsoja ja harmaahaikaroita.

Ammattikalastaja oli hakenut Lounais-Suomen ympäristökeskukselta lupaa seitsemän merimetson ampumiseen pyydyksiltä Rymättylän ja Nauvon väliseltä vesialueelta.

Kalastaja perusteli vaatimustaan sillä, että merimetsot syövät verkkoihin tarttuneita saaliskaloja tai vahingoittavat ne myyntikelvottomiksi sekä vahingoittavat samalla myös verkkoja. Lisäksi haittaa syntyy, kun linnut takertuvat pyydyksiin ja niitä joudutaan irroittamaan. Kalastajan mukaan vahinko on laajaa ja vaarantaa hänen toimeentulonsa ja elinkeinonsa. Ammutut linnut voitaisiin asettaa pelotteeksi muille linnuille.

Ympäristökeskus oli hylännyt vaatimuksen. Se perusteli päätöstä merimetson kuulumisella luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettujen eläinlajien joukkoon.

Laki sallisi ampumisen, jos kalavesille on koitumassa vakava vahinko. Kalastaja ei ollut eritellyt vahinkotapauksia, tai tehnyt laskelmia vahinkoja suuruudesta. Ympäristökeskus ei myöskään uskonut, että lintujen ampuminen ja esille laitto toimisivat keinoina vahinkojen välttämiseen. Turun hallinto-oikeuden mielestö ympäristökeskuksen päätöstä ei ollut syytä muuttaa.

Toisessa tapauksessa ympäristökeskus oli hyväksynyt kalanviljelylaitoksen poikkeusluvan harmaahaikaran ampumiseen. Yrityksen mukaan harmaahaikarat aiheuttivat vuonna 2006 yli 30 000 euron kala- ja rapuvahingot, mikä on viidennes ulkoaltaissa olevien kalojen ja rapujen arvosta. Altaita oli tuloksetta yritetty suojata langoilla ja vanhoilla kalaverkoilla.

Paikallinen ympäristöyhdistys valitti päätöksestä. Yhdistyksen mukaan suojeltu harmaahaikara on hyödyllinen laji, joka syö lähinnä roskakalaa. Kalanviljelylaitoksella käyvät linnut ovat kierteleviä yksilöitä, joita ampumalla ei saavutettaisi hyötyä.

Hallinto-oikeus totesi, että kalanviljelylaitoksen tulisi selvittää toimivampien suojakeinojen käyttö. Lisäksi harmaahaikaroiden aiheuttamille vahingoille voi anoa valtiolta korvausta. Hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen lupapäätöksen harmaahaikaroiden ampumiseen.