Euroopan linnut vähentyneet voimakkaasti

Euroopan linnuista on hävinnyt puolet parissakymmenessä vuodessa. Suomessa esimerkiksi kottaraiset, peltosirkut, kuovit ja pääskyset ovat vähentyneet voimakkaasti, selviää BirdLifen maailmanlaajuisesta tutkimuksesta. Lintujen vähenemisen taustalla on muun muassa muuttolintujen ruokapaikkojen häviäminen aavikoitumisen ja tehomaatalouden takia.

luonto

Suomessa esimerkiksi kottarainen on vähentynyt kuluneen kahden vuosikymmenen aikana jopa 90 prosenttia.

Myös monet monien muiden lintulajien määrät ovat vähentyneet Suomessa, kertoo Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa.

- Peltosirkku on vähentynyt 90 prosenttia, kiuru 40 prosenttia, suokukko 80-90 prosenttia ja kiljuhanhi on hävinnyt kokonaan. Uusin Suomen pesimälajistosta hävinnyt laji on kultasirkku, joka on hävinnyt 2000-luvulla Suomen pesimälajistosta, Ellermaa kertoo.

Lintujärjestö Birdlifen koko maapalloa koskevan tutkimuksen mukaan Euroopan linnuista eniten ovat vähentyneet ihan tavalliset linnut.

Huonoimmin menee pitkän matkan muuttolinnoilla. Esimerkiksi pääskyjen määrä on lähes puolittunut.

Lintujen muuttoa haittaa se, että matkan varrella olevat kosteikot ja ruokapaikat ovat kadonneet, kun aavikoituminen leviää ja tehomaatalous vähentää paikkalintujen ruokaa.

Suojeluasiantuntija Margus Ellermaan mukaan Afrikan linnut ja ohessa suomalaiset muuttolinnut voitaisiin pelastaa melko pienellä hinnalla. Suojeluohjelmat sitä varten ovat jo olemassa.

- On arvioitu, että Afrikassa tarvittaisiin vuodessa miljardi euroa suojelualueverkoston ylläpitoon. Summa vastaa yhtä länsimetron hintaa. Nyt käytettävissä on 300 miljoonaa, Margus Ellermaa Birdlife Suomesta huomauttaa.

Lähteet: YLE Uutiset