Pekkarinen: Kunta voi estää uraanikaivoksen perustamisen

Ministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) pitää mahdollisena, että kunnalla on jatkossa mahdollisuus niin halutessaan estää uraanikaivoksen perustaminen paikkakunnalle.

Vaaliuutiset 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on esittänyt malmin etsinnän helpottamista.

Esityksen mukaan malmin etsintä ei jatkossa vaadi viranomaisen lupaa, jos etsintä sopii maanomistajalle. Esityksellä pyritään nopeuttamaan mahdollisten kaivosten suunnittelua ja tarkempia alueidenkäyttövaatimuksia. Uuden kaivoslain mukaan jokaisella on mahdollisuus ottaa pieni kivinäyte toisen maalta. Pieniin koekairauksiin ei välttämättä jatkossa tarvita kuin ilmoitus muun muassa kunnalle ja maanomistajalle.

Työryhmän esityksen mukaan maanomistajalla tai haltijalla on oikeus kieltäytyä vähäisestä malmin etsinnästä omalla alueella. Kiellosta huolimatta malmin etsijä voi hakea alueelle nykyistä vastaavan valtausluvan, jossa vertaillaan toiminnan aiheuttamia haittoja ja hyötyjä tapauskohtaisesti sekä ympäristölle että alueen taloudelle. Valtauslupa on voimassa nykyistä pidempään eli enintään 15 vuotta.

Kaivoksen perustamien vaatii jatkossakin valtausluvan jälkeen kaivoksen perustamiseen erillisen luvan. Sekä valtaus- että kaivosluvan yhteydessä järjestetään nykyistä vastaava lausunto- ja kuulemiskierros. Viime kädessä tärkeästä kaivoksesta päättää valtioneuvosto. Uraanikaivosten perustamiseen vaaditaan esityksen mukaan kunnan suostumus.

Uusi laki ei koske voimassa olevia valtausoikeuksia. Näiden osalta uusi laki vaatii korjaamaan toiminnasta alueelle ja luontoon jääneet jäljet.

Laki on tarkoitus saada voimaan viimeistään vuoden 2011 alussa.

Lähteet: YLE Uutiset