Koululaisten mielenterveyspalveluissa suuria kuntakohtaisia eroja

Jokelan ja Kauhajoen ampumistapaukset ovat panneet vauhtia koululaisten terveydenhuollon uudistuksiin. YLE Uutisten selvityksen mukaan useampi kuin joka kolmas kunta aikoo lisätä koulukuraattorien tai -psykologien määrää lähivuosina. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria.

Vaaliuutiset 2008

YLE Uutiset pyysi kuntajohtajia arvioimaan anonyymisti, paljonko kunnassa on peruskoululaisia yhtä kuraattoria tai psykologia kohden. Tyypillisimmin oppilaita oli 500 - 700 yhtä työntekijää kohden. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suuria. Pahimmillaan yhden kuraattorin tai psykologin pitäisi pystyä hoitamaan 1200:n peruskoululaisen ongelmat.

Lähes 190 kuntaa kattavan selvityksen mukaan reilu kolmannes kunnista aikoo lisätä koulukuraattorien tai -psykologien määrää. Ammattilaisista on varsinkin pienillä paikkakunnilla huutava pula.

Myös oppilashuollon lainsäädäntö on hajallaan. Lain mukaan kuraattori- ja psykologipalveluja on oltava tarjolla peruskoululaisille, mutta määriä ei ohjeisteta. Hallituksesta onkin luvattu, että kirjavat säädökset kootaan laiksi.

Lähteet: YLE Uutiset