Venäjän ortodoksikirkko jäädyttää Eurooppa-yhteistyön

Venäjän ortodoksinen kirkko on ilmoittanut keskeyttävänsä osallistumisensa Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) toimintaan. Syynä on erimielisyys Viron ortodoksikirkkojen jäsenyydestä EKK:ssa.

Virossa on kaksi ortodoksikirkkoa, joista toinen kuuluu Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin ja toinen Moskovan patriarkaattiin. Viime vuonna Konstantinopolin alainen Viron ortodoksikirkko hyväksyttiin EKK:n jäseneksi. Samalla suunniteltiin Moskovan alaisen kirkon pääsyä jäseneksi.

Euroopan kirkkojen komission keskuskomitea ei kuitenkaan ole kyennyt äänestämään Moskovan patriarkaattiin kuuluvan Viron ortodoksikirkon jäsenyydestä. Vastalauseena tälle Venäjän ortodoksisen edustaja ilmoitti kirkkonsa keskeyttävän jäsenyytensä EKK:ssa.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen pitää Venäjän päätöstä ankarana ja isona toimenpiteenä asiasta, jolla on poliittinen luonne. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjän kirkko lopullisesti eroaisi EKK:sta. Huttusen mukaan Viron kirkko on ollut kiistakysymys Venäjän kirkolle jo pidempään.

Euroopan kirkkojen konferenssiin kuuluu noin 120 ortodoksista, protestanttista ja anglikaanista kirkkoa eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi järjestöön kuuluu noin 40 muuta yhteisöä. EKK perustettiin vuonna 1959.

EKK:n jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Yhteistyöelimenä toimii Suomen ekumeeninen neuvosto.