1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Vieraslajeja vastaan laaditaan toimintasuunnitelma

Suomeen rantautuneet vieraslajit voivat aiheuttaa paikoin merkittäviä haittoja ympäristölle. Tämän vuoksi Suomessa on alettu valmistella kansallista vieraslajistrategiaa sekä toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on tunnistaa haitalliset vieraslajit sekä estää niiden aiheuttamia haittoja.

Globalisaatio ja ilmastonmuutos lisäävät vieraslajien määrää. Haitalliset vieraslajit muodostavat uhan luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamalla muutoksia esimerkiksi ekosysteemeissä. Suomessa vieraslajien torjunta ei ole minkään tahon vastuulla, joten esimerkiksi Suomen ympäristökeskus on huolestunut lajien hallitsemattomasta leviämisestä.

Vieraslaji on luontoon levinnyt laji, joka ei alun perin kuulu ekosysteemiin eikä olisi omin keinoin pystynyt leviämään uudelle esiintymisalueelleen. Suomessa on noin 650 luontoon levinnyttä vieraslajia.

Maailmanlaajuisesti vieraslajit nähdään toiseksi suurimmaksi uhaksi luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajeja on kulkeutunut paikasta toiseen mm. rautateitse, puisten pakkausten tai laivojen painolastivesien mukana. Osan lajeista ihminen on hyötytarkoituksenaan tuonut puutarhaansa, riistaeläimeksi tai kalankasvatuksen tarpeisiin.

Strategian valmistelusta vastaa pääosin maa- ja metsätalousministeriö. Vieraslajistrategiaa varten perustettavan ohjausryhmän työ saadaan valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä.