Lasten terveysfoorumi: Lapset unohdettu vaalikoneissa

Lasten terveysfoorumin LTF:n mukaan lapset huomioidaan huonosti internetin vaalikoneissa. Vaalikoneiden harvoista lapsiaiheisista kysymyksistä puuttuu sen mukaan kokonaan lasten ja nuorten osallisuuden näkökulma.

Vaaliuutiset 2008

LTF tutki erityisesti kolmen suurimman vaalikoneen kysymyksiä, ja niistä vain murto-osa liittyi lapsiin, nuoriin ja perheisiin. YLEn, Helsingin Sanomien ja MTV3:n vaalikoneiden 20 - 40 kysymyksestä vain noin kymmenesosa liittyi näihin väestönosiin. Tarkastelussa ei otettu mukaan vaalikoneiden kuntakohtaisia kysymyksiä.

Lasten terveysfoorumin mielestä lapsia ja nuoria ei nähdä vaalikoneissa toimijoina, vaan heidät kuvataan aikuisten toimien kohteena ja menoeränä. Usein näkökulma liittyy juuri kustannuksiin, kuten päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksuihin.

Lapsia ja nuoria koskevat kysymykset ovat myös usein eriytetty omille "marginaalisemmille" vaalikoneilleen, LTF toteaa luetellen esimerkkeinään YLEX:n vaalikoneen sekä IRC-Gallerian, Allianssin ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koneet.

Positiivisen maininnan saa Tampereen kaupungin vaalikone, jossa on käsitelty runsaasti lasten ja nuorten kysymyksiä.

- Koneen kysymykset ovat kolmesta suurimmasta vaalikoneesta poiketen suomalaisen lapsilainsäädännön ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hengen mukaisia, nykyaikaisia ja eteenpäin katsovia, LTF kiittää.

Eri järjestöistä koostuva Lasten terveysfoorumi on verkosto, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia. Verkostoon kuuluvat Diabetesliitto, Elämä on parasta huumetta, Folkhälsans förbund, Hengitysliitto Heli, Koulutus elämään -säätiö, Lapsi 2000 ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Nuori Suomi, Raittiuden ystävät, Suomen hammaslääkäriliitto, Suomen mielenterveysseura, Suomen osteoporoosiliitto, Suomen reumaliitto, Suomen sydänliitto, Suomen vanhempainliitto, Syöpäjärjestöt, Terveyden edistämisen keskus, Terveys ry, Väestöliitto ja YAD ry/ETAM -hanke sekä tukijäseninä Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes.

Lähteet: YLE Uutiset