1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Ulkoministeriö panostaa entisiin neuvostotasavaltoihin

Suomen kehitysyhteistyölle entisten neuvostotasavaltojen kanssa laaditaan puiteohjelma, Laajemman Euroopan aloite.

Aloitteessa painotetaan kriisien ennaltaehkäisyä, rauhanprosessien tukemista ja ympäristöyhteistyötä. Se koostuu kolmesta alueellisen yhteistyön ohjelmasta, jotka pyritään käynnistämään itäisessä Keski-Euroopassa, Etelä-Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa.

Yhteistyömaat ovat siirtymätalouksia ja -yhteiskuntia, joilla on kumppanuus tai yhteistoimintasuhde EU:n kanssa ja osa niistä pyrkii unionin jäseneksi.

Yhteistyöalueilla on niin sanottuja jäätyneitä konflikteja ja muita poliittisia jännitteitä, jotka uhkaavat niiden ja samalla koko Euroopan turvallisuutta. Puiteohjelmassa määritellään teemat, joita toteutetaan kullakin alueella sen omien olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Teemoja ovat turvallisuus, kauppa ja kehitys, tietoyhteiskuntakehitys, energia- ja ympäristöyhteistyö sekä yhteiskunnallinen kestävyys.

Ohjelman kohteena oleviin maihin on varattu lähivuosiksi kahdeksan miljoonan euron määräraha, mutta rahoitusta voidaan tarvittaessa lisätä.