Sydän reagoi herkästi pienhiukkaspäästöihin

Suomalaistutkimuksen mukaan sydänpotilaan sydän reagoi ilman pienhiukkaspäästöihin erittäin nopeasti. Helsingissä tehty tutkimus osoittaa, että sydän voi reagoida jopa tunnissa pitoisuuksien suurenemisesta.

Kotimaa

Sama on todettu myös muutaman päivän viiveellä, joten hiukkaspäästöjen haitat näyttäisivät tulevan kahdessa aallossa. Kansanterveyslaitoksen tutkijan Timo Langin tekemässä tutkimuksessa tarkkailtiin 41 iäkkään sydänpotilaan sydänlihasten hapensaantia kahden viikon välein ja neljän kuukauden aikana. Rasituskokeessa havaittiin merkkejä sydänlihaksen hapenpuutteesta, kun potilaan kodin ilman pienhiukkaspitoisuudet (PM 2,5) olivat suurentuneet tuntia ennen koetta. Sama todettiin, kun tarkasteltiin lähiympäristön pienhiukkauspitoisuuksia neljän rasituskoetta edeltäneen tunnin ajalta.

Kaupunki-ilman pienhiukkaset ovat peräisin lähinnä liikenteen pakokaasuista, teollisuudesta ja energiantuotannosta. Helsingin ilman pienhiukkaspitoisuudet ovat kansainvälisesti verrattuna pieniä, mutta aiempien tutkimusten perusteella ne riittävät lisäämään sydänsairauksia ja hengitystauteja sairastavien oireita.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim