Väsynyt ihminen on riski itselleen ja työlleen

Riittävä lepo on tärkeää ihmisen toimintakyvylle ja terveydelle. Työikäisille unihäiriöitä aiheuttavat useimmiten työstressi ja epäsäännölliset elämäntavat. Unen laatu voi kärsiä myös perhe-elämän ongelmien vuoksi.

Kotimaa

Työterveyslaitoksen tutkija Mikael Sallinen toivoo työnantajilta joustavuutta työtekijöiden elämäntilanteiden ja niistä johtuvien unihäiriöiden huomioimisessa. Hänen mielestään työnantajan on varmistettava etenkin vuorotyössä, että työajat mahdollistavat työntekijälle riittävän pitkät unijaksot.

Unen puute on työturvallisuusriski ja unen vaje vaikuttaa muun muassa tarkkaavaisuuteen ja muistiin. Väsymys heijastuu myös sokeriaineenvaihdutaan, immuunijärjestelmään, hormonitoimintaan ja autonomiseen hermostoon. Näin jatkuva väsymys voi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä aikuistyypin diabetekseen.

Noin 90 prosenttia työikäisistä tarvitsee vuorokauden aikana 7 - 9 tuntia unta.

Lähteet: YLE Uutiset