WWF: Holtiton kulutus uhkaa planeettaa

Maailman luonnonvaroja kulutetaan loppuun niin huimaa vauhtia, että tarvittaisiin kaksi planeettaa, jotta pystyttäisiin pitämään yllä nykyinen elämäntyyli yhden sukupolven ajan.

luonto

Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että enemmän kuin kolme neljäsosaa maailman väestöstä elää maissa, joiden kulutustaso ylittää ympäristön uusiutumisen. WWF:n uuden Living Planet -raportin mukaan tästä seuraa paljon harmia maapallon tulevaisuudelle. Taloudellisia vaikutuksia ovat muun muassa ruoan, veden ja energian hintojen nousu. - Jos vaatimuksemme maapalloamme kohtaan jatkavat kasvuaan samaan tahtiin kuin nyt, tarvitsemme jo vuoteen 2035 mennessä kaksi planeettaa kattamaan nykyisen elämäntyylimme, sanoo WWF:n pääjohtaja James Leape. Finanssikriisi jää ympäristöongelmien rinnalla toiseksi Jonathan Loh Lontoon eläintieteellisestä yhdistyksestä sanoo, että saasteilla, metsien hävittämisellä, ylikalastuksella ja maanmuokkauksella on vakavia seurauksia. - Käyttäydymme ekologisesti samalla tavalla kuin taloudelliset instituutiot ovat käyttäytyneet talouden suhteen. Etsimme välitöntä tyydytystä välittämättä seurauksista. Maailmanlaajuisen ekologisen kriisin seuraukset ovat jopa vakavammat kuin meneillään olevan maailmantalouden romahduksen seuraukset, Loh laskeskelee. Suurissa valtiossa suurin kulutuksen aste Raportin mukaan maailman globaali ekologinen jalanjälki tai kulutuksen aste ylittää nyt planeettamme uusiutumiskapasiteetin 30 prosentilla. WWF:n mukaan maailman maista Yhdysvalloilla ja Kiinalla on suurimmat ekologiset jalanjäljet. Yhdysvallat kuuluu myös yhdessä Australian, Arabiemiraattien, Kuwaitin ja Tanskan kanssa niiden viiden valtion joukkoon joiden asukkailla on suurin henkilökohtainen ekologinen jalanjälki. Vähiten luonnonvaroja kulutetaan raportin mukaan Bangladeshissa, Kongossa, Haitilla, Afganistanissa ja Malawissa. Alueellisesti ainoastaan EU:n ulkopuolinen Eurooppa, Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Karibian alue eivät ylitä luonnon uusiutumiskykyä. Suomen WWF: Tilanne vakava Suomen WWF:n pääsihteerin Timo Tannisen mukaan tilanteen vakavuus näkyy esimerkiksi Itämeren huonona vointina. Vaikka suomalaisten ekologinen jalanjälki onkin pienentynyt, iloon ei Tannisen mukaan ole juuri aihetta: muutoksen on saanut aikaan ydinvoiman laskeminen päästöttömien energiamuotojen joukkoon, eikä WWF suinkaan kannata ydinvoimaa. - Ei todellakaan ole niin, että ydinvoimalat eivät rasittaisi ympäristöä lainkaan. Tämä on vain laskentatekniikkaa, eikä siihen pitäisi liikaa tarttua, Tanninen huomauttaa. "Tarvitaan rohkeampia toimia kuin talouskriisin taltuttamiseksi"

WWF:n pääjohtajan James Leapen mukaan maailman johtajien täytyisi ottaa ekologiset huolet paljon vakavammin. Heidän pitäisi myös varmistaa, että ympäristö otetaan huomioon kaikissa päätöksissä, jotka koskevat kulutusta, kehitystä, kauppaa, maanviljelyä ja kalastusta.

- Kun on tahtoa, niin löytyy myös keinot. Meidän pitää ymmärtää, että jos maapallo natisee liitoksistaan tarvitaan paljon rohkeampia toimia kuin nyt on nähty finanssikriisin taltuttamiseksi, Leape sanoo.

Lähteet: Reuters