Itämeren ympäristöongelmien hallitsemiseen uusi tapa

Suomenlahtea uhkaavia ympäristöriskejä pyritään hallitsemaan uudella mallilla. Itämeren maiden yhteisessä Itämeri-ohjelmassa kehitellään parhaillaan monitieteistä ja monitavoitteista mallia, jonka avulla riskit voitaisiin arvioida mahdollisimman kattavasti.

Ympäristöpäätösmalli yhdistää käytettävissä olevan tiedon todennäköisyyslaskennan avulla. Hanketta johtavan Helsingin yliopiston professorin Sakari Kuikan mukaan projekti tuottaa työkaluja, joiden avulla vanhaa ja uutta tietoa voidana yhdistää Suomenlahden hyväksi.

Itämeri-tutkimusohjelman mukaan Suomenlahden ympäristöä uhkaavat etenkin kasvava liikenne, öljyonnettomuudet, dioksiini, ilmastonmuutos, kalastus ja rehevöityminen.