Kordelinin säätiön palkinnot kirjailijalle ja kahdelle professorille

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt kolme tunnustuspalkintoa. 30 000 euron palkinnot saivat kansantalouden professori Paavo Okko, kirjailija Mirkka Rekola ja lääketieteen tutkimusprofessori Matti Rimpelä.

Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen emeritusprofessori Okkoa kiitetään sekä tutkimuksesta että yhteiskunnallisesta osallistumisesta; häntä pidetään myös innostavana luennoitsijana ja opintojen ohjaajana.

1950-luvulla kirjailijanuransa aloittaneen Rekolan ansioiksi luetaan toisen ihmisen kohtaaminen, oman itsen uudelleenarviointi ja etenkin ihmisen ja luonnon yhteyden korostaminen runoissa ja aforismeissa.

Lääketieteen ja kirurgian tohtorin, Stakesin tutkimusprofessorin Matti Rimpelän katsotaan puolestaan puolustaneen puheenvuoroissaan yhteiskunnan heikko-osaisia, mm. puuttuneen nuorten syrjäytymisvaaraan ja päihteiden käyttöön.

Alfred Kordelinin säätiö on suomenkielinen kulttuurirahasto, joka jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansansivistystyön edistämiseksi. Yhteensä säätiö jakaa tänä vuonna apurahoina ja palkintoina viisi miljoonaa euroa, mikä on suurin summa säätiön tähänastisessa historiassa.

Tänään jaettiin myös kolme 15 000 euron kannustuspalkintoa, jotka myönnettiin musiikin maisteri Aapo Häkkiselle, professori Hanna Kokolle ja ohjaaja Kristian Smedsille.