1. yle.fi
  2. Uutiset

Perusturvaan kaavaillaan jättikorotuksia

Suomalaisten perusturvaan eli kansaneläkkeisiin, sosiaalitukiin, lapsilisiin ja lukuisiin tulonsiirtoihin on tulossa yksi kaikkien aikojen suurimmista kertakorotuksista, mikäli asiaa valmistelevan komitean kaavailut toteutuvat.

Kotimaan uutiset

Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta suunnittelevan Sata-komitean jäsenet ovat tällä viikolla saaneet puheenjohtajansa Markku Lehdon lähettämän 56-sivuisen muistion, johon on koottu uudistusideoita. Markku Lehto on eläkkeellä oleva keskustalainen entinen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö.

YLE Uutiset on tutustunut muistioon, jossa listataan useiden satojen miljoonien eurojen vuotuisia tasokorotuksia lukuisiin perusturvaetuuksiin. Komitealähteiden mukaan kokonaishinta-arvio uudistuksille luultavasti lähentelee miljardia euroa.

Toimeentulotukitarpeen poistaminen lisäisi menoja mammuttimaisesti Viime vuonna komiteaa perustettaessa sen tehtäväksi määrättiin muun muassa, että perusturvasta tulisi niin kattava, ettei kansalaisten tarvitsisi turvautua kuntien myöntämään toimeentulotukeen. Komiteassa on nyt laskeskeltu, että hallitusohjelmatavoitteen toteuttaminen toisi "niin merkittäviä korotuksia, että mittavien kustannusvaikutusten lisäksi syntyy vaikeuksia toteuttaa kannustavuustavoitetta". Pelkästään esimerkiksi yksinäisen työttömän työmarkkinatukea pitäisi korottaa ennätysmäiset yli 40 prosenttia, jotta laskennallinen toimeentulotuen tarve poistuu. Kaikille suomalaisille ehdotetaan 650 euron "takuueläkettä" Suomessa pitäisi puheenjohtajan muistion mukaan ottaa käyttöön kansaneläkkeen eläketäydennys, jota mietintöluonnoksessa kutsutaan takuueläkkeeksi. Takuueläke olisi kansaneläkkeen täyttä määrää korkeampi, eikä sitä yhteensovitettaisi työeläkkeeseen. Takuueläke olisi suuruudeltaan 650 euroa kuukaudessa. Takuueläke toteutettaisiin maksamalla eläkkeeseen lisä, jos kokonaiseläke - toisin sanoen ansioeläke ja kansaneläke - jäisi alle takuueläkkeen. Jos takuueläke olisi 650 euroa kuukaudessa, kustannukset olisivat 110 miljoonaa euroa. Takuueläkkeen saajia olisi 110 000 henkilöä, joista noin kaksi kolmasosaa olisi naisia ja kolmasosa miehiä. Osa toimeentulotuesta Kelalle - tuen uudeksi nimeksi "tulotakuu"

Muistiossa merkittävä osa toimeentulotuen myöntämisvallasta siirrettäisiin Kansaneläkelaitokselle. Tätä perustellaan yhtenäisen vähimmäisturvan takaamisella.

Kelalle siirtyisi toimeentulotuen "kaavamainen" osuus eli käytännössä perusosa. Mietintöluonnoksessa toimeentulotuen tätä osaa kutsutaan tulotakuuksi. Tulotakuu kattaisi toimeentulotukilain perusosan ja asumistukilain perusteella suoritettavat korvaukset.

Lähteet: YLE Uutiset / Olli Ainola

Lue seuraavaksi