Oululainen Riitta Brotherus vuoden MS-hoitaja

MS-hoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevä Brotherus ohjaa ja neuvoo MS-tautia sairastavia ja heidän läheisiään. MS-tautia sairastavia on Suomessa noin 6000.

MS-tauti
MS-liitto

Suomen MS-hoitajat ry on nimennyt vuoden MS-hoitajaksi sairaanhoitaja Riitta Brotheruksen. Brotherus on työskennellyt 22 vuotta MS-hoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa. MS-tautia sairastavien ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta on tärkeä osa hänen päivittäistä työtään.

Brotherus on myös osallistunut hoitotyön ja potilasohjauksen laadun kehittämiseen sekä työskennellyt alueellisilla MS-kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla.

MS-tautia sairastavia on Suomessa noin 6000.

Lähteet: YLE Oulu