Pohjaveden laatu voi selittää sydäntautien alueellisia eroja

Itäisen Suomen maaseutualueilla, missä käytetään pehmeää, niukasti magnesiumia sisältävää kaivovettä, on sydäninfarktipotilaita enemmän kuin kovan, magnesiumia ja kalsiumia sisältävän veden alueilla läntisessä ja eteläisessä Suomessa.

magnesium

Itäsuomalaisten runsaat sydänsairaudet saattavat selittyä osin pohjaveden laadulla.

Kuopion yliopistossa ensi viikolla tarkastettavassa väitöskirjassa kaivoveden korkealla kalsiumpitoisuudella havaittiin olevan yhteyttä kohonneeseen sydäninfarkti-ilmaantuvuuteen. Kaivoveden kovuus ja korkea magnesiumpitoisuus oli puolestaan yhteydessä taudin alhaisempaan ilmaantuvuuteen.

Itäisen Suomen maaseutualueilla, missä käytetään pehmeää, niukasti magnesiumia sisältävää kaivovettä, on sydäninfarktipotilaita enemmän kuin kovan, magnesiumia ja kalsiumia sisältävän veden alueilla läntisessä ja eteläisessä Suomessa.

Tutkija Anne Kousan mukaan veden laatu on vain yksi sydäntauteja selittävä tekijä. Esimerkiksi geenien osuus on edelleen merkittävämpi sairastumissyy.

Tutkimuksessa on käytetty vertailutietoa 20 vuoden ajalta.

Lähteet: YLE Savo