Väittelijä löysi viittomakielestä tavut

Jyväskylän yliopistossa on tarkastettu väitöskirja suomalaisesta viittomakielestä.

Yle Uutiset viittomakielellä

Tommi Jantunen käsittelee väitöstutkimuksessaan kahden kieliopillisen perusyksikön, tavun ja lauseen, olemusta suomalaisessa viittomakielessä.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja on se, että suomalainen viittomakieli voidaan jakaa tavuihin, kun käsite on aiemmin liitetty vain puhuttujen kielten tutkimukseen. Viittomakielen "tavut" ei vastaa muodollisesti puhuttujen kielten tavuja. Sen sijaan ne ovat esim. käden tai pään muodostamia lyhyitä liikesarjoja. Suurin osa suomalaisen viittomakielen tavuista on perusmuodossaan yksi- tai kaksitavuisia.

Toinen merkittävä havainto on se, ettei suomalaisen viittomakielen lauseiden sanajärjestykselle löydy yhtä, yksiselitteistä sääntöä. - Lauserakenteensa puolesta suomalainen viittomakieli muistuttaa itse asiassa paljon kiinan kieltä, kertoo Jantunen YLE Uutisten haastattelussa.

Sanajärjestys ei silti ole täysin vapaa, sillä suomalaisessa viittomakielessä lause ei esimerkiksi koskaan ala verbillä.

Tommi Jantusen tutkimus on hyvin merkittävä, sillä suomalaisen viittomakielen lauseoppia on toistaiseksi kartoitettu vain vähän. Tutkimus myös luo pohjaa suomalaisen viittomakielen tutkimiselle edelleen ja antaa mahdollisuuden verrata suomalaista viittomakieltä entistä tarkemmin muihin kieliin. Käytännössä tutkimusta voidaan soveltaa viittomakielen opetuksessa.

Jantusen mukaan Suomessa tarvitaan edelleen viittomakielen perustutkimusta, mutta samalla myös tutkimusta mm. lasten viittomakielen omaksumisesta.

Jantusen väitöskirja on kolmas suomalaisesta viittomakielestä tehty kielitieteellinen väitöstutkimus.