Koneen säätiöltä mittava tuki monitieteiselle murteentutkimukselle

Koneen Säätiö on jakanut apurahoja tieteelle ja kulttuurille kaikkiaan seitsemän miljoonaa euroa. Yhden suurimmista, yli 260 000 euron apurahan sai hanke, jossa tutkitaan kielen murteita biologisen lajiutumisen näkökulmasta. Monitieteiseen tutkimushankkeeseen osallistuu sekä kielitieteilijöitä että biologeja.

kulttuuri

Hankkeen johtaja, kielitieteilijä Urho Määtän mukaan tutkimusryhmä etsii rajapintoja kulttuurisen ja biologisen välillä. Biologisen tutkimuksen menetelmiä käytetään hyväksi selvitettäessä, miten esimerkiksi maantiede, kaupankäynti, ammattien harjoittaminen ja muuttoliike ovat vaikuttaneet Suomen murteiden kehitykseen.

- Ei siis ole kyse siitä, että suoraan otettaisiin biologian puolelta tutkimusmenetelmät, vaan nimenomaan pyritään kehittämään biologisia tutkimusmenetelmiä siten, että ne soveltuisivat kielen kehittymiseen ja murteiden synnyn tutkimiseen, kertoo Urho Määttä.

Vanhat murreaineistot palvelevat myös nykytutkimusta

Tutkijat käyttävät aineistonaan muun muassa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eri murreaineistoja. Käytössä on esimerkiksi mittava suomen murteiden sana-arkisto, johon on kerätty 1900-luvun alusta alkaen murresanoja kaikista Suomen pitäjistä. Tutkija Toni Suutari Kotuksesta pitää hanketta mielenkiintoisena myös aineiston käytön kannalta.

- Se osoittaa, miten monipuoliseen käyttöön sopivat esimerkiksi alun perin murteiden tutkimusta varten kerätyt aineistot. Vaikka aineistojen vanhimmat osat ovat 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta, ne eivät ole menettäneet käyttökelpoisuuttaan, vaan ne sopivat myös moderneihin, monitieteellisiinkin tutkimushankkeisiin, Toni Suutari toteaa.

Lähteet: YLE Uutiset