Mikaelin seurakunta toimi oikein turvapaikanhakijan tukemisessa

Mikaelin seurakunta ja sen kirkkoherra ovat saaneet apulaisoikeusasiamieheltä hyväksynnän toiminnalleen turvapaikanhakijan kohtelussa. Heidän toiminnastaan vuonna 2007 kanneltiin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan he toimivat virkavelvollisuuksiensa mukaisesti suojellessaan iranilaista Naze Aghaita.

Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ja sen kirkkoherra eivät menetelleet apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan virkavelvollisuuksiensa vastaisesti Naze Aghain tapauksessa.

Seurakunta tarjosi vuonna 2007 Iranista kotoisin olevalle naiselle tukea ja majoitusta.

Nainen oli turvapaikanhakija, joka oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Seurakunta perusti toimintansa Suomen ekumeenisen neuvoston Kirkko turvapaikkana -julkaisuun, johon se katsoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sitoutuneen.

Nainen oli ensimmäinen henkilö, joka haki turvapaikkaa kirkolta julkaisun ilmestymisen jälkeen.

Muissa saaduissa lausunnoissa kuitenkin todettiin, että julkaisulla ei ole sitovaa luonnetta.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt yhtyi tähän käsitykseen.

Selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt totesi, että turvapaikanhakijaa ei ollut piiloteltu, vaan asiaa oli hoidettu avoimesti ja hallintolain hengessä.