Kuopio laatii uuden ilmastostrategian

Kaupunki tekee uuden ilmasto-ohjelman. Tavoitteena on vähentää merkittävästi kasvihuonekaasu-päästöjä.

Kuopio

Kuopiossa valmistellaan koko kaupungin kattavaa uutta ilmasto-ohjelmaa. Tavoitteena on vähentää Kuopion kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteen suuruusluokkaa kuvaa se, että jos päästöleikkaus tehtäisiin kerralla heti, se merkitsisi Kuopion kaiken liikenteen lakkauttamista tai Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen sulkemista.

Ohjelmassa on mukana useita yrityksiä, kaupunki ja sen omistamat yhtiöt sekä asukkaat. Päästöjä aiotaan supistaa esimerkiksi parantamalla kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteita, lisäämällä biopolttoaineiden osuutta energiantuotannossa sekä kannustamalla kotitalouksia energiatehokkuuteen.

Mukana olevista yrityksistä esimerkiksi YIT on kertonut pyrkivänsä tavoitteeseen siirtymällä matalaenergiataloihin koko asuntotuotannossaan. Suurin osa Kuopion kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kaukolämmön tuotannosta, teollisuudesta, kotitalouksien sähkönkäytöstä ja liikenteestä.

Lähteet: YLE Savo