1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Tutkijat huolestuneet tietokoneiden vaikutuksista aivoihin

Yhdysvaltalaiset aivotutkijat ovat esittäneet huolensa siitä, kuinka digitaalinen teknologia vaikuttaa aivoihin. Los Angelesin yliopiston psykiatri Gary Small uskoo internetin käytön vaikuttavan siihen, kuinka aivot toimivat.

Kuva: YLE

Kun aivot keskittyvät työskentelyyn digitaalisessa ympäristössä, niiden kyky toimia sosiaalisissa tilanteissa heikkenee. Smallin mukaan internetin suurkäyttäjillä voi olla vaikeuksia tulkita toisten ihmisten kasvonilmeitä.

Ilmiö on havaittavissa erityisesti nuorten kohdalla, jotka ovat lapsuudesta asti kasvaneet digitaaliympäristössä.

Tuftsin yliopiston tutkija Maryanne Wolf puolestaan uskoo, että internet-sisältöjen nopea lukeminen vaikuttaa siihen, kuinka nuoret oppivat käsittelemään tietoa.

Koska lukeminen nettiympäristössä on pinnallisempaa ja katkonaista kuin muissa yhteyksissä, paljon internetiä käyttävien lasten kyky ymmärtää ja analysoida lukemaansa voi heiketä, Wolf uskoo.

Osa tutkijoista ei kuitenkaan usko digiteknologian haittavaikutuksiin. Pennsylvanian yliopiston psykologin Robert Kurzbanin mukaan on liian yksioikoista vetää suoraa riippuvutta internetin käytön, aivojen ja sosiaalisten suhteiden välille.