Saamelaiskäräjät haluaa päättää kaivoksen perustamisesta

Saamelaiskäräjät vaatii, että kaivoslupaa ei saa myöntää saamelaisten kotiseutualueella ilman Saamelaiskäräjien hyväksyntää.

Kotimaa

Saamelaisparlamentin mukaan kaivoksella on niin merkittäviä sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, että kaivokset voivat vaarantaa saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen tulevaisuuden.

Lausunnon mukaan malminetsinnästä olisi tehtävä ilmoitus Saamelaiskäräjille.

Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa käräjät katsoo, että kaivosviranomaisen tehtävät olisi tarkoituksenmukaista siirtää ympäristöviranomaiselle eikä Turvatekniikan keskukselle Tukesille.

Lähteet: YLE Uutiset