Terveyskeskukset kärsivät lääkärivajeesta

Kunnilla on edelleen suuria vaikeuksia saada palvelukseensa lääkäreitä. Suomen terveyskeskusten lääkärivaje on 11 prosenttia, eli useampi kuin joka kymmenes lääkärintyö on vailla tekijää.

Hoitamattomia tehtäviä on 409, ja määrä on kasvanut viime vuodesta noin 50 lääkärintehtävän verran, kertoo Suomen Lääkäriliiton uusin tutkimus. Suomen kunnissa on yhteensä runsaat 3 700 lääkärintehtävää.

Uutta on se, että tilanne on vaikeutunut joissakin suurissa kaupungeissa. Helsingin ja Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien terveyskeskuksissa lääkärivaje on kasvanut yhteensä 50 tehtävällä, joten nämä maakunnat selittävät vajeen kasvun liki kokonaan.

Myös hammaslääkäreiden osalta tilanne on samanlainen. Viroista runsaat 11 prosenttia on täyttämättä - hammaslääkäreitä puuttuu maamme terveyskeskuksista 244, kun virkoja on yhteensä 2 098.

Huomattavia alueellisia eroja

Lääkärivajeessa on selviä alueellisia eroja. Paras lääkäritilanne on Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Huonoin tilanne on Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Itä-Savossa. Näiden maakuntien terveyskeskuksissa joka viides lääkärintyö on hoitamatta.

Suhteellisesti lääkäritilanne on vuoden aikana huonontunut eniten Lapin, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Toisaalta joka toisen sairaanhoitopiirin alueella tilanne on parantunut viimevuotisesta. Eniten tilanne on kirkastunut Kanta-Hämeen ja Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirien alueella sekä Kainuun maakunnassa.

Yksityisiä käytetään yhä enemmän

Terveyskeskusten lääkärinviroista jo 12 prosenttia hoidetaan yksityisten yritysten lääkärien voimin. Määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana puolella.

Lääkäriliitto katsoo, että tepsivä lääke lääkärivajeeseen olisi muissa Pohjoismaissa käytössä oleva yrittäjyyteen perustuva malli, eikä esimerkiksi lääkärikoulutukseen sisältyvän terveyskeskustyöjakson pidentäminen, jota liitto kutsuu "pakkokeinoksi".

- Yksityinen palveluntuotanto voi tukea julkista perusterveydenhuoltoa. Näin näyttää nyt Suomessakin tapahtuvan, mutta ilman systemaattisuutta, Lääkäriliitto toteaa tiedotteessaan.