Ympäristölupa rajoittaa Huhtamäen päästöjä

Hämeen ympäristökeskus on antanut ympäristölupapäätöksen Huhtamäki Oyj Finlandin kertakäyttöastioita ja pakkauksia valmistavalle laitokselle Hämeenlinnan Käikälään.

liuottimet

Huhtamäen Hämeenlinnan tehtaan ympäristölupa rajoittaa laitoksen liuotinainepäästöjä ilmaan. Laitoksen kartonki- ja muovipakkaustehtailta pääsee ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä muun muassa painatustoiminnassa käytettävistä liuotinpohjaisista painoväreistä, lakoista ja pesuaineista.

Hämeen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa määrää raja-arvot Käikälässä sijaitsevan kertakäyttöastioita ja pakkauksia valmistavan laitoksen liuotinainepäästöille.

Laitoksen kartonki- ja muovipakkaustehtailta pääsee ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) muun muassa painatustoiminnassa käytettävistä liuotinpohjaisista painoväreistä, lakoista ja pesuaineista. Lupapäätöksessä määrätään raja-arvot laitoksen VOC-päästöille. Nyt myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi.

Laitoksella on vuonna 2007 otettu käyttöön uusi painokone, automaattinen pesu- ja tislauslaitteisto sekä VOC-polttolaitos. Tislauksen avulla saadaan noin 90 prosenttia liuottimesta talteen ja uudelleen käyttöön. Polttolaitoksen tarkoituksena on polttaa liuotinvärien kuivaamisessa haihtuvat liuotinjäämät ennen ilmaan päästämistä.

Laitoksella käytetään liuottimia ja liuottimia sisältäviä painovärejä ja lakkoja noin 190 tonnia vuodessa. Vuonna 2007 liuotinainepäästöt olivat yhteensä noin 140 tonnia.

Lähteet: YLE Häme