Itämeren lämpeneminen muuttaisi meren eliöstöä

Itämeren veden lämpötila lämpenee tämän vuosisadan aikana kahdesta neljään astetta, sanoo uutistoimisto DPA:n haastattelema tutkija Joachim Dippner, joka työskentelee Rostockin Itämeren- tutkimusinstituutissa. Huomiota pitäisi kiinnittää yksittäisten eläinlajien sijasta suuriin ja perustavanlaatuisiin vaikutuksiin.

luonto
Norppa
GNU Free Documentation license Version 1.2

Ennen lämpenemisen vaikutuksia on pohdittu suurten eläinten, kuten hylkeiden ja kalojen kannalta, mutta Dippner muistuttaa, että näin suuri lämpeneminen mullistaisi meren eliöstön perusteellisesti.

Meren ekologia on riippuvainen ravinteiden kierrosta. Voimakas lämpeneminen sekoittaisi ravinnetasapainoa erityisesti niin, että meren pintakerrosten ravinnemäärä vähenisi selvästi.

Meren ravintoketjun ensimmäisen portaan, planktonin elinolosuhteet muuttuisivat. Planktonin menestymisen keskeinen tekijä on kukkimisen ajankohta.

Kukkiminen riippuu meriveden lämpötilasta. Lämpenemisen aikaistuminen muuttaa planktonin kukkimista, mikä vaikuttaisi kaikkien planktonista riippuvaisten lajien elämään.

Lämpeneminen vähentää lisäksi jään määrää, mikä uhkaa jäälle synnyttävien hylkeiden olemassaoloa. Dippnerin mukaan erityisesti itämerennorppa on uhattuna.

Dippner kiinnittää huomiota toimiin, joita poliitikot esittävät ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Yksi tärkeimmistä toimista on bioenergian suosiminen.

Tämä on Dippnerin mielestä väärin. Biopolttoaineiden polttaminen ehkä vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta biopolttoaineet tuottavat runsaasti metaani- ja typpioksiduulipäästöjä.

Metaani lämmittää ilmakehää yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaammin. Typpioksiduuli eli ilokaasu on jopa 190 kertaa hiilidioksidia voimakaampi kasvihuonekaasu.

Lähteet: DPA