Nuuska halutaan kieltää kokonaan

Tupakka-askit halutaan poistaa kauppojen avohyllyiltä ja nuuskalle määrätä täyskielto. Myös tupakan ostaminen ja hallussapito kiellettäisiin kokonaan alaikäisiltä.

Kotimaa
Nuuskapurkki
Derrick Frilund/YLE

Ehdotukset sisältyvät tupakkalain uudistamista pohtineen työryhmän raporttiin, joka luovutettiin aamupäivällä peruspalveluministeri Paula Risikolle (kok.).

Raportissaan työryhmä esittää tupakkalain muuttamista siten, että tupakkatuotteita ei saisi enää pitää näkyvästi esillä vähittäismyyntipaikoissa. Jatkossa asiakkaan olisi pyydettävä myyjältä listaa myytävistä tupakkatuotteista hintoineen. Myös tupakan myynti automaateista loppuisi. Ehdotusta perustellaan sillä, että tutkimusten mukaan tupakka-askien esilläpito kaupoissa on lisännyt tupakoinnin aloittamisen riskiä.

Nuuskan maahantuonti, myynti tai luovuttaminen kiellettäisiin esityksessä kokonaan. Nykyisessä tupakkalaissa nuuskan maahantuonti omaan käyttöön on sallittua. Työryhmän mukaan nuuska aiheuttaa kuitenkin tupakkaa nopeammin nikotiiniriippuvuutta, eikä sitä haluta kansanterveydellisistä syistä päästää Suomen markkinoille.

Nyt ehdotetuilla lakimuutoksilla on haluttu rajoittaa erityisesti nuorten tupakanpolttoa. Työryhmä ehdottaakin, että alle 18-vuotiailta kiellettäisiin tupakan ostaminen ja hallussapito. Lisäksi niille, jotka myyvät tupakkaa alaikäisille, voitaisiin määrätä jopa vankeusrangaistus.

Esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Eduskunnan käsittelyyn sen on tarkoitus edetä kevään aikana.

Työryhmän ehdotukseen sisältyi myös eriävä mielipide. Työryhmän jäsen, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Osmo Laine on tyytymätön tupakan esilläpidon kieltoon ja pitää myyntikiellon rikkomisesta aiheutuvia seurauksia myyjän kannalta liian ankarina. Hänen mukaansa myyntilaitteiden ja -menettelyjen muutoksesta koituu päivittäistavarakaupalle mittava kustannukset ja myös asiakaspalvelu uhkaa hidastua kassoilla.

Tupakoinnin vähentämistoimia jo hyväksytty

Eduskunta on hyväksynyt tupakanvastaisia toimenpiteitä jo aikaisemmin.

Huomenna vahvistetaan tupakoinnin vähentämistä koskevaan lakiin muutos, jolla muutetaan tupakkatuotteiden myynti luvanvaraiseksi. Luvan myöntää kunta, joka voi myös peruuttaa antamansa luvan.

Lisäksi pakkausten vähimmäiskokoja muutetaan niin, että esimerkiksi tupakka-askissa on oltava vähintään 20 savuketta. Savukkeiden on myös täytettävä ensi vuoden alusta lähtien itsestään palamista koskevilta ominaisuuksiltaan paloturvallisuusvaatimukset.

Tänään hallitus hyväksyi lakia koskevan muutosesityksen, jolla rajoitettaisiin sellaisten tupakkatuotteiden tuontia, joissa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä. Esimerkiksi savukkeita saisi tuoda 200 kappaletta, ja määrän ylityksestä seuraisi sakkorangaistus.

Tupakkatuotteiden veroton matkustajatuonti kaikista EU-jäsenvaltioista on vapautumassa lähiaikoina.

Lähteet: YLE Uutiset