1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Seksuaalinen häirintä yleistä teattereissa

Seksuaalinen ahdistelu on teatterityössä arkipäivää, kertoo Teatteri-lehti. Lehti kysyi Suomen Näyttelijäliiton jäseniltä heidän kokemuksiaan seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä työpaikalla.

Teatteri-lehden kyselyn mukaan seksuaalinen häirintä on yleistä teatterityössä. Kuva: YLE Uutiset Grafiikka

Suurin osa kyselyyn vastanneista näyttelijöistä kertoi joko joutuneensa ahdistelluksi tai todistaneensa seksuaalista häirintää. Näyttelijöiden vastausten mukaan ahdistelu on sekä sanallista että ruumiillista. Etenkin nuoria naisia on kohdeltu alalla törkeästi.

Seksuaalinen ahdistelu liittyy usein vallankäyttöön. Ahdistelijana on useimmiten opettaja tai ohjaaja, joskus myös toinen näyttelijä tai teknisen henkilökunnan jäsen.

Myös teatterien johtajien on koettu käyttävän sukupuolista valtaa etenkin työhönottotilanteissa.

Näyttelijän työ on ruumiillista, joten siinä joutuu usein tilanteisiin, joissa raja esimerkiksi esittämisen ja häirinnän välillä on hämärä. Asiaa tutkinut näyttelijä Helena Kallio perää teattereilta yhteistä vastuullisuutta, että häirintään puututtaisiin.

Teatteri-lehden kyselyyn vastasi 34 näyttelijää, joista 24 oli naisia. Kaikista vastaajista 26 oli kokenut alalla sukupuolista häirintää. Naisista vain kaksi vastasi, että he eivät olleet joutuneet häirinnän kohteeksi.

Kyselyn tulokset julkaistiin perjantaina ilmestyneessä vuoden viimeisessä Teatteri-lehdessä.