Kaivoslakiehdotus on saamelaismyönteinen

Uusi kaivoslakiehdotus ottaa huomioon saamelaisten oikeudet merkittävästi nykyistä lakia paremmin. Laki ehdotuksessa saamelaisalueella kaivoslupaprosessin yhteydessä on kuultava useita saamelaistahoja.

alkuperäiskansat
Timo Koivurova
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtaja, tutkimusprofessori Timo KoivurovaYle

Lapin yliopiston vähemmistö- ja ympäristöoikeuden tutkimusprofessorin Timo Koivurovan mukaan saamelaisalueella kaivoslupaprosessin yhteydessä on kuultava useita saamelaistahoja. Lisäksi kaivoslakiehdotuksessa on otettu huomioon kansainväliset oikeudelliset kehityskulut ja saamelaisten alkuperäiskanasoikeuksien soveltaminen tulevaisuudessa.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtaja, tutkimusprofessori Timo Koivurovan mielestä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi aiheesta on YK:n alkuperäiskanslaisoikeuksien julistus.

- YK:n yleiskokouksessa kaikki pohjoismaat äänestivät sen puolesta elikkä ne ainakin poliittisesti sitoutuivat siihen. Sen 32:ssa artiklassa alkuperäiskansoille taataan erittäin voimakas suoja suhteessa sitten kaivostoimintaa harjoittaviin yrityksiin jopa niin, että voidaan väittää, että kaivostoimintaa harjoittavien yritysten on saatava jonkinasteinen suostumus alkuperäiskansoilta jos kaivostoiminta harjoitetaan alkuperäiskansojen perinteisesti asuttamilla alueilla.

Koivurova arvelee, että YK:n alkuperäiskansojen julituksesta tullee vielä kansainvälinen tapaoikeus.

- Ehkä tämä YK.n alkuperäiskansojen julistus saattaa muuntua kansainväliseksi tapaoikeudeksi, joka sitten velvoittaa Suomen kansainvälisessä oikeudessa jossain vaiheessa tulevaisuutta ja silloin se on tärkeää että se pystytään huomioimaan sovellettaessa