Uusi virasto valvomaan finanssialaa

Finanssivalvonta yhdistää Rahoitustarkastuksen ja vakuutusvalvonnan.

talous

Rahoitustarkastus ja vakuutusvalvonta yhdistyvät vuoden vaihteessa yhdeksi virastoksi, jonka nimeksi tulee Finanssivalvonta (Fiva). Viraston tehtäviin kuuluvat vakuutus- ja rahoitussektorin vakavaraisuusvalvonta, rahoitussektorin markkinavalvonta sekä vakuutussektorin menettelytapavalvonta. Valvonnan kohteita ovat pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt sekä pörssi.