Hattulan eteläosien kaava vireille

Lähes 19 neliökilometrin alueeseen sisältyy alueita Kosken, Hyrvälän, Kouvalan ja Kivijoen kylistä. Kylien laajentumisalueille voidaan sijoittaa noin 50 uutta rakennuspaikkaa.

Hattulassa pitkään valmisteltu eteläisten osien osayleiskaava tulee nähtäville huomenna (22.1.) Valmisteilla oleva kaava käsittää lähes 19 neliökilometrin alueen Hattulan eteläosissa.

Suunnittelualueeseen sisältyy alueita Kosken, Hyrvälän, Kouvalan ja Kivijoen kylistä. Kylien laajentumisalueille voidaan sijoittaa noin 50 uutta rakennuspaikkaa. Alue halutaan kuitenkin säilyttää maaseutumaisena.

Alue rajoittuu Hämeenlinnan kaupunkiin ja sen eteläosan halki kulkee Hämeen Härkätien Hattulan kunnan alueella sijaitseva osuus.

Osayleiskaava-aluetta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta ovat nähtävillä Hattulan teknisessä virastossa 22.1.- 20.2.2009.

Yleisölle kaavaa esitellään 29.1. klo 16:30 Mauri Sariolan koululla.